New School Bag

Cad atá i gceist leis?

Íocaíocht é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil atá dírithe ar chabhrú le teaghlaigh íoc as na costais a bhíonn le híoc nuair a fhilleann leanaí ar scoil.

New Shoes

Cé ar féidir leis an íocaíocht a fháil?

Daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe leasa á bhfáil acu nó a ghlacann páirt i scéimeanna oiliúna, fostaíochta nó oideachas aosach, a bhfuil ioncam teaghlaigh acu atá faoi bhun tairseach áirithe

New Shirt

Na Chéad Chéimeanna Eile

Is féidir le daoine nár cuireadh in iúl dóibh íocaíocht uathoibríoch nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar leanaí breise é sin a dhéanamh ar MyWelfare ón 12th Meitheamh. 

Aimsigh níos mó faisnéise.