New

Cad atá i gceist leis?

Íocaíocht é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil atá dírithe ar chabhrú le teaghlaigh íoc as na costais a bhíonn le híoc nuair a fhilleann leanaí ar scoil.

New

Cé ar féidir leis an íocaíocht a fháil?

Daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe leasa á bhfáil acu nó a ghlacann páirt i scéimeanna oiliúna, fostaíochta nó oideachas aosach, a bhfuil ioncam teaghlaigh acu atá faoi bhun tairseach áirithe

New

Na Chéad Chéimeanna Eile

Is féidir le daoine nár cuireadh in iúl dóibh íocaíocht uathoibríoch nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar leanaí breise é sin a dhéanamh ar MyWelfare ón 20 Meitheamh

Aimsigh níos mó faisnéise