Sochar Máithreachais

Is íocaíocht é Sochar Máithreachais a dhéantar le mná fostaithe atá ag iompar clainne chun tacú leat tacaíocht a thabhairt duit féin agus tú ar Shaoire Mháithreachais ón obair

Sochar Atharthachta

Is éard atá i gceist le Sochar Atharthachta ná íocaíocht le haghaidh daoine fostaithe, chun cúnamh a thabhairt dóibh agus iad as obair ar shaoire atharthachta

Sochar Tuismitheora

Is éard atá i Sochar Tuismitheora ná íocaíocht do dhaoine atá fostaithe chun ligean dóibh am saor ón obair a thógáil, suas le seacht seachtaine

Sochar Linbh

Cuir iarratas isteach ar Shochar Linbh

Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht

Déan iarratas anseo ar Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht

Athraigh mo mhodh íocaíochta

Athraigh mo mhodh íocaíochta le go n-íocfar go díreach isteach i mo chuntas institiúide airgeadais é

Réríomhán tairbhe fostaíochta

Réríomhán tairbhe fostaíochta le haghaidh Íocaíochtaí Cuardaitheora Post nó le haghaidh Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora