Ráiteas Inrochtaineachta MyWelfare

Seo an ráiteas inrochtaineachta do MyWelfare agus baineann sé leis an ábhar go léir a fhoilsítear ar MyWelfare.ie. Tá MyWelfare tiomanta do chaighdeán Leibhéal AA WCAG 2.1 a bhaint amach.

Ullmhaíodh an ráiteas seo an 12/11/2021

Stádas Comhréireachta

Comhlíonann MyWelfare.ie treoirlínte Leibhéal AA WCAG 2.1 go páirteach.

Conas a rinneamar MyWelfare.ie a mheasúnú

Leanaimid Leibhéal A agus Leibhéal AA de na Treoirlínte maidir le hinrochtaineacht ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1 le leibhéal comhréireachta MyWelfare a thástáil agus a iniúchadh. Rinneadh tástáil ar an láithreán gréasáin an uair dheireanach an 29 Deireadh Fómhair 2021.

Conas a fheabhsóimid agus a chinnteoimid inrochtaineacht ar MyWelfare.ie

 • Shannamar Oifigigh Rochtana do gach limistéar den Roinn Coimirce Sóisialaí. Is féidir teacht ar shonraí faoi Oifigigh Rochtana anseo: https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/39b2e5-access-officers-under-the-disability-act-2005/.
 • Tabharfaimid faoi thástáil úsáideora lena chinntiú go bhfuiltear ag freastal ar riachtanais inrochtaineachta daoine.
 • Tabharfaimid faoi mheasúnuithe rialta inrochtaineachta ar MyWelfare.ie.
 • Déanfaimid acmhainní cuí a thiomnú le hábhar a iniúchadh agus a dheisiú nach mbaineann caighdeán Leibhéal AA WCAG 2.1 amach, faoi mar a theastaíonn.

Ábhar nach bhfuil Teacht air agus Teorainneacha

In ainneoin na n-iarrachtaí a leanaimid a dhéanamh le hinrochtaineacht MyWelfare.ie a chinntiú, d’fhéadfadh roinnt teorainneacha nó ábhar a bheith ar fáil nach bhfuil ar fáil. Seo thíos cur síos ar theorainneacha a bhfuiltear eolach orthu.

 • Staideanna Fócais Tá roinnt staideanna fócais ar lár nó níl siad infheicthe. D’fhéadfadh seo é a dhéanamh níos deacra ar dhaoine a bhfuil méarchlár á úsáid acu a mbealach a dhéanamh timpeall an láithreáin.
 • Céimeanna Táib I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh nach leanann táib a chur na céimeanna infheicthe ar an leathanach. B’fhéidir go mbeidh ar dhaoine a úsáideann nascleanúint méarchláir níos mó táb a chur ná mar is dealraitheach chun an rogha a theastaíonn uathu a rochtain.
 • An Cnaipe Iontráil / an Spásbharra: Nuair a bhíonn roghanna á roghnú timpeall an láithreáin trí nascleanúint méarchláir a úsáid, is féidir úsáid inmhalartaithe a bhaint as an gcnaipe iontráil agus an spásbharra. Faoi chúinsí áirithe, b’fhéidir nach ndéanfaidh an cnaipe iontráil agus an spásbharra an méid a mbítear ag súil leis (mar shampla, b’fhéidir nach n-oibreoidh an cnaipe iontráil i gcás ticbhoscaí ar fud an láithreáin).
 • Na Cnaipí Saighde: Nuair a dhéantar rogha ó liostaí anuas, d’fhéadfadh go bhfuil an chuma air nach bhfuil teacht ar an gcéad rogha nuair a bhíonn na cnaipí saighde á n-úsáid chun an nascleanúint a dhéanamh sa chéad liosta. B’fhéidir go mbeidh ar dhaoine a úsáideann nascleanúint méarchláir na saigheada a úsáid chun scrollú síos trí na roghanna go léir chun filleadh ar bharr an liosta.
 • Táblaí: B’fhéidir nach mbeidh roinnt táblaí ar MyWelfare.ie inrochtana do dhaoine a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta, ar nós léitheoirí scáileáin nó bogearraí aitheanta gutha, chun ábhar a léamh ar an láithreán.
 • Íomhánna: B’fhéidir go mbeidh cur síos ar théacs malartach ar lár in íomhánna ar MyWelfare.ie agus d’fhéadfadh go mbeidís inrochtana, dá bharr, do dhaoine a úsáideann teicneolaíochtaí cúnta, ar nós léitheoirí scáileáin nó bogearraí aitheanta gutha, chun ábhar a léamh ar an láithreán.
 • PDFanna: B’fhéidir nach mbeidh cáipéisí PDF atá ar fáil ar MyWelfare.ie chomh hinrochtana céanna ná leathanaigh ghréasáin HTML do dhaoine trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí cúnta chun ábhar a léamh.

 • Roghchlár soghluaiste: D’fhéadfadh go mbeadh deacracht ag úsáideoirí áirithe logáil isteach nó rochtain a fháil ar roghanna ar an roghchlár soghluaiste MyWelfare.ie agus iad ag úsáid teicneolaíochtaí cúnta ar nós léitheoirí scáileáin.

Ní liosta críochnaitheach é an méid thuas den ábhar agus de na teorainneacha neamh-inrochtana.

Córas Oibriúcháin agus Comhoiriúnacht Bhrabhsálaí

Tá MyWelfare.ie comhoiriúnach do na brabhsálaithe agus na córais oibriúcháin seo a leanas:

 • An leagan is déanaí de Chrome
 • An leagan is déanaí de Firefox
 • An leagan is déanaí de Safari
 • Windows 7, 8 agus 10
 • Leaganacha de Android agus IOS a eisíodh le déanaí

Níl MyWelfare.ie comhoiriúnach do Internet Explorer agus ní bheidh sé ag feidhmiú a fheabhas agus is féidir tríd an mbrabhsálaí seo a úsáid.

Braitheann inrochtaineacht MyWelfare.ie ar na teicneolaíochtaí seo a leanas:

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

Aiseolas agus Eolas Teagmhála

Cuirimid fáilte roimh d’aiseolas ar inrochtaineacht MyWelfare.ie. Má bhíonn aon bhuarthaí ort nó gearáin agat faoi inrochtaineacht an láithreáin ghréasáin seo, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn ag DigitalServices@Welfare.ie. Tabharfaimid freagra duit laistigh de 7 lá oibre.

Gearáin Fhoirmiúla a Ghéarú

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagairt a thugann MyWelfare, is féidir leat gearán a dhéanamh le hOifig an Ombudsman faoin Acht um Míchumas