Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Sochar Atharthachta?

Is éard atá i gceist le Sochar Atharthachta ná íocaíocht le haghaidh daoine fostaithe, chun cúnamh a thabhairt dóibh agus iad as obair ar shaoire atharthachta.

Cé atá i dteideal Sochar Atharthachta?

D'fhéadfá Sochar Atharthachta a fháil má:

  • Tá tú i bhfostaíocht.
  • Tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat.
  • Tá do chéile/pháirtí/comháitritheoir ag súil le leanbh, nó tar éis leanbh a thabhairt ar an saol.
  • Tá PB2 comhlánaithe agat ó d'fhostóir, nó má tá tú féinfhostaithe, tá PB3 comhlánaithe agat ó do Dhochtúir.

Cén fhaisnéis a n-iarrfar ort?

Do chuid mionsonraí.

Ceisteanna fútsa féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus do stádas muintearais.

Sonraí fostaíochta:

Ceisteanna maidir le do chuid fostaíochta agus an tsaoire ón bhfostaíocht a bhfuil tú ag súil leis.

Mionsonraí faoi do chéile/pháirtí/chomháitritheoir

Ceisteanna faoi do chéile/pháirtí/chomháitritheoir agus faoin leanbh lena bhfuiltear ag súil.

Déan Iarratas Anois
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.