Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Sochar Atharthachta?

Is éard atá i gceist le Sochar Atharthachta ná íocaíocht le haghaidh daoine fostaithe, chun cúnamh a thabhairt dóibh agus iad as obair ar shaoire atharthachta.

Cé atá i dteideal Sochar Atharthachta?

D'fhéadfá Sochar Atharthachta a fháil má:

  • Tá tú i bhfostaíocht.
  • Tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat.
  • Tá do chéile/pháirtí/comháitritheoir ag súil le leanbh, nó tar éis leanbh a thabhairt ar an saol.
  • Tá PB2 comhlánaithe agat ó d'fhostóir, nó má tá tú féinfhostaithe, tá PB3 comhlánaithe agat ó do Dhochtúir.

Cén fhaisnéis a n-iarrfar ort?

Do chuid mionsonraí

Ceisteanna fútsa féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus do stádas muintearais.

Sonraí fostaíochta

Ceisteanna maidir le do chuid fostaíochta agus an tsaoire ón bhfostaíocht a bhfuil tú ag súil leis.

Mionsonraí faoi do chéile/pháirtí/chomháitritheoir

Ceisteanna faoi do chéile/pháirtí/chomháitritheoir agus faoin leanbh lena bhfuiltear ag súil.

Déan Iarratas Anois
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.