Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Ráiteas Ranníocaíochta?

Achoimre de do thaifead árachais shóisialta in Éirinn is ea ráiteas cuntais.

Beidh tú in ann na rudaí seo a leanas a fheiceáil:

  • An méid ranníocaíochtaí atá déanta agat, suas go deireadh na bliana cánach is deireanaí.
  • Aon chreidmheas a fuair tú.

Ní réamhaisnéis de do Phinsean Stáit atá i gceist le do thaifead ar líne.

Cé is féidir leis Ráiteas Ranníocaíochta a iarraidh?

Is féidir le haon duine a bhfuil cuntas MyGovID aige ráiteas rannaíochta a iarraidh.

Cad a iarrfar ort?

Cuntas MyGovID cinntithe

Ní cheanglófar ort aon mhionsonraí pearsanta a sholáthar.

Sealbhóir cuntais MyGovID bunúsaigh

Ceanglófar ort an fhaisnéis seo a sholáthar: D’uimhir PSP, Ainm, Dáta Breithe, Seoladh, Sloinne Roimh Phósadh do Mháthar Más rud é nach dtagann d’uimhir PSP, do dháta breithe nó do sheoladh le chéile leis an eolas atá ar taifead, beidh ort freastal ar an oifig Intreo áitiúil duit chun do chuid sonraí a dheimhniú.

Ráiteas ranníocaíochta
Déan iarratas anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.