Sochar Breoiteachta

Is scéim í Sochar Breoiteachta chun tacú leat mura féidir leat obair sa ghearrthéarma toisc go bhfuil tú tinn nó breoite

Sochair Teaghlaigh

Is éard é an Pacáiste Sochar Teaghlaigh ná pacáiste liúntas a chabhraíonn leat leis na costais a bhaineann le do theaghlach a rith

Réríomhán tairbhe fostaíochta

Réríomhán Tairbhe Fostaíochta

Cáilitheacht do Shochair Chóireála

Incháilitheacht d'fhearais leighis agus optúil nó fiaclóireachta a sheiceáil

Athraigh mo mhodh íocaíochta

Athraigh mo mhodh íocaíochta le go n-íocfar go díreach isteach i mo chuntas institiúide airgeadais é

Liúntas Breosla

Is íocaíocht é an Liúntas Breosla chun cabhrú le costas téimh do thí le linn an gheimhridh