Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Out of work due to COVID-19

If you are looking for a Jobseeker's payment because you are fully unemployed due to COVID-19 please apply for a Pandemic Unemployment Payment first to ensure immediate payment.

Cad í Íocaíocht Chuardaitheora Poist

Is éard atá inti ná íocaíocht do dhaoine atá as obair nó atá tar éis a bheith curtha ar obair pháirtaimseartha, chun tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag cuardach oibre.

Má chailleann tú do phost, ba cheart duit iarratas a chur isteach ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist chomh luath is gur féidir.

Má éiríonn le d’iarratas, déanfar íocaíochtaí go seachtainiúil chuig an Oifig Poist áitiúil agat agus beidh tú in ann í a bhailiú ach do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint..

Cé is féidir Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil.

Is féidir leat Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil más rud:

  • Go bhfuil tú 18 mbliana d’aois nó os a cionn
  • Go bhfuil tú in ann obair a dhéanamh
  • Go bhfuil tú i mbun obair a chuardach
  • I gcás Sochair Cuardaitheora Poist, go bhfuil dóthain ranníocaíochtaí déanta agat
  • I gcás Liúntais Cuardaitheora Poist, go n-éiríonn leat tástáil mhaoine a shásamh

If you are self employed you can apply now online for a Jobseeker's payment.

Cén fhaisnéis a n-iarrfar ort?

Féadfar go bhfiosrófar thú faoi fhaisnéis maidir le:

Do chuid mionsonraí.

Ceisteanna fútsa féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus do stádas muintear

Eolas fostaíochta agus oiliúna.

Ceisteanna faoi do stair fostaíochta, oiliúna agus oideachais.

Eolas airgeadais a bhaineann leat.

Ceisteanna faoi aon ioncaim, coigiltis nó infheistíochtaí atá agat nó ag do pháirtí.
Déan Iarratas Anois
Déan Iarratas Anois Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.