Beidh cuntas MyGovID fíoraithe uait chun iarratas a dhéanamh.

Cad í Íocaíocht Chuardaitheora Poist?

Is éard atá inti ná íocaíocht do dhaoine atá as obair nó atá tar éis a bheith curtha ar obair pháirtaimseartha, chun tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag cuardach oibre.

Má chailleann tú do phost, ba cheart duit iarratas a chur isteach ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist chomh luath is gur féidir.

Má éiríonn le d’iarratas, déanfar íocaíochtaí go seachtainiúil chuig an Oifig Poist áitiúil agat agus beidh tú in ann í a bhailiú ach do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint.

Cé is féidir Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil?

Is féidir leat Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil más rud:

  • Go bhfuil tú 18 mbliana d’aois nó os a cionn
  • Go bhfuil tú in ann obair a dhéanamh
  • Go bhfuil tú i mbun obair a chuardach
  • I gcás Sochair Cuardaitheora Poist, go bhfuil dóthain ranníocaíochtaí déanta agat
  • I gcás Liúntais Cuardaitheora Poist, go n-éiríonn leat tástáil mhaoine a shásamh

Cén fhaisnéis a n-iarrfar ort?

Féadfar go bhfiosrófar thú faoi fhaisnéis maidir le:

Do chuid mionsonraí

Ceisteanna fútsa féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus do stádas muintear.

Eolas fostaíochta agus oiliúna

Ceisteanna faoi do stair fostaíochta, oiliúna agus oideachais.

An Coinníoll Gnáthchónaithe

Ceisteanna maidir le cé chomh fada agus atá cónaí ort in Éirinn, do thréimhse i do chónaí i dtíortha eile, agus, ag brath ar do chúinsí, sonraí faoi do chearta chun cónaí sa tír.

Eolas airgeadais a bhaineann leat

Ceisteanna faoi aon ioncaim, coigiltis nó infheistíochtaí atá agat nó ag do pháirtí.

Gheobhaidh tú seirbhísí anseo a chabhróidh leat filleadh ar obair

Tá roinnt bealaí gur féidir leis an Roinn cabhrú leat fostaíocht a fháil.

Cliceáil anseo chun níos mó a fhoghlaim faoi na tacaíochtaí atá ar fáil

Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID fíoraithe uait chun iarratas a dhéanamh.