Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad í Íocaíocht Chuardaitheora Poist

Is éard atá inti ná íocaíocht do dhaoine atá as obair nó atá tar éis a bheith curtha ar obair pháirtaimseartha, chun tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag cuardach oibre.

Má chailleann tú do phost, ba cheart duit iarratas a chur isteach ar Íocaíocht Chuardaitheora Poist chomh luath is gur féidir.

Má éiríonn le d’iarratas, déanfar íocaíochtaí go seachtainiúil chuig an Oifig Poist áitiúil agat agus beidh tú in ann í a bhailiú ach do Chárta Seirbhísí Poiblí a thaispeáint.

Cé is féidir Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil.

Is féidir leat Íocaíocht Chuardaitheora Poist a fháil más rud:

  • Go bhfuil tú 18 mbliana d’aois nó os a cionn
  • Go bhfuil tú in ann obair a dhéanamh
  • Go bhfuil tú i mbun obair a chuardach
  • I gcás Sochair Cuardaitheora Poist, go bhfuil dóthain ranníocaíochtaí déanta agat
  • I gcás Liúntais Cuardaitheora Poist, go n-éiríonn leat tástáil mhaoine a shásamh

Cén fhaisnéis a n-iarrfar ort?

Féadfar go bhfiosrófar thú faoi fhaisnéis maidir le:

Do chuid mionsonraí.

Ceisteanna fútsa féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus do stádas muintear

Eolas fostaíochta agus oiliúna.

Ceisteanna faoi do stair fostaíochta, oiliúna agus oideachais.

Eolas airgeadais a bhaineann leat.

Ceisteanna faoi aon ioncaim, coigiltis nó infheistíochtaí atá agat nó ag do pháirtí.

Gheobhaidh tú seirbhísí anseo a chabhróidh leat filleadh ar obair

Tá roinnt bealaí gur féidir leis an Roinn cabhrú leat fostaíocht a fháil.

Cliceáil anseo chun níos mó a fhoghlaim faoi na tacaíochtaí atá ar fáil

Déan Iarratas Anois
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.