Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Sochar Tuismitheora?

Is éard atá i Sochar Tuismitheora ná íocaíocht do dhaoine atá fostaithe chun ligean dóibh am saor ón obair a thógáil, suas le seacht seachtaine, chun aire a thabhairt dá leanbh.

  • Is féidir an tsaoire seo a thógáil am ar bith sa chéad 24 mhí tar éis a rugadh iad.
  • Ní mór saoire Sochair Tuismitheora a thógáil i mbloic íosta seachtaine ar a laghad.
  • Is féidir na seachtainí seo a chomhcheangal suas le seacht seachtaine ar a mhéad ag brath ar a gcúinsí.
  • Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar Shochar Tuismitheora laistigh de shé mhí ó do Shaoire Thuismitheora a thógáil.

Ó Lúnasa 2024:

  • Méadóidh an Sochar Tuismitheora ó 7 seachtain go 9 seachtain.
  • Tá feidhm ag an gcoicís bhreise de Shaoire Thuismitheora le haghaidh leanaí atá faoi bhun 2 bhliain d’aois i Lúnasa 2024, nó leanaí uchtála atá faoi chúram a dtuismitheoirí ar feadh tréimhse níos lú ná dhá bhliain i Lúnasa 2024.

 

 

 

Cé ar féidir leis Sochar Tuismitheora a fháil?

Is féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil sna cásanna seo a leanas:

Cad is gá dom a dhéanamh chun an t-iarratas a chomhlánú?

Caithfidh Uimhir PSP a bheith ag do leanbh

Beidh ar do leanbh a bheith cláraithe agus beidh air/uirthi Uimhir PSP a bheith aige/aici chun an t-iarratas a dhéanamh.

Dátaí fágála

Caithfidh gurb eol duit dáta tosaithe do shaoire.

Comhaontú ó d’fhostóir

Is gá dátaí fágála a chomhaontú le d’fhostóir roimh ré.

Do chuid sonraí

Ceisteanna fút féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus stádas do chaidrimh.

Sochar Tuismitheora
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.