Beidh cuntas MyGovID ag teastail uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Sochar Tuismitheora?

Is éard atá i Sochar Tuismitheora íocaíocht do dhaoine atá i bhfostaíocht chun ligean dóibh am saor ón obair a thógáil, suas le cúig seachtaine, chun aire a thabhairt dá leanbh. Féadfar an tsaoire seo a thógáil am ar bith sa chéad 24 mhí tar éis a rugadh iad. Caithfear saoire Sochair Tuismitheora a thógáil i mbloic íosta de sheachtain ar a laghad. Is féidir na seachtainí seo a chomhcheangal suas le cúig seachtaine ar a mhéad ag brath ar a gcúinsí.

Ó Iúil 2022:

  • Tiocfaidh méadú ar Shochar Tuismitheora aníos ó 5 seachtaine go 7 seachtaine do thuismitheoirí leanaí a rugadh nó a uchtaíodh ó Iúil 2022.
  • Bainfidh an dá sheachtain bhreise de Shaoire Thuismitheora le tuismitheoirí leanaí atá níos óige ná 2 bhliain in Iúil 2022, nó le leanaí uchtaithe a cuireadh faoi chúram a dtuismitheoirí ar feadh níos lú ná dhá bhliain in Iúil 2022

Cé ar féidir leis Sochar Tuismitheora a fháil?

Is féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil sna cásanna seo a leanas:

Cad is gá dom a dhéanamh chun an t-iarratas a chomhlánú?

Caithfidh uimhir PSP a bheith ag do leanbh

Beidh ar do leanbh a bheith cláraithe agus beidh air/uirthi uimhir PSP a bheith aige/aici chun an t-iarratas a dhéanamh

Dátaí fágála

Caithfidh gurb eol duit dáta tosaithe do shaoire

Comhaontú ó d’fhostóir

Is gá dátaí fágála a chomhaontú le d’fhostóir roimh ré

Do chuid sonraí

Ceisteanna fút féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus stádas do chaidrimh

Sochar Tuismitheora
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastail uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.