Beidh cuntas MyGovID ag teastail uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Sochar Tuismitheora?

Íocaíocht é Sochar Tuismitheora a dhéantar le daoine atá fostaithe lena ligean dóibh am a ghlacadh ón obair (a fhad le dhá sheachtain) chun cúram a thabhairt dá leanbh. Is féidir an tsaoire seo a ghlacadh ag tráth ar bith sna chéad 12 mhí i ndiaidh gur rugadh iad i mbloic seachtaine ag aon tráth amháin nó is féidir an dá sheachtain a ghlacadh le chéile.

Cé ar féidir leis Sochar Tuismitheora a fháil?

Is féidir leat Sochar Tuismitheora a fháil sna cásanna seo a leanas:

Cad is gá dom a dhéanamh chun an t-iarratas a chomhlánú?

Caithfidh uimhir PSP a bheith ag do leanbh

Beidh ar do leanbh a bheith cláraithe agus beidh air/uirthi uimhir PSP a bheith aige/aici chun an t-iarratas a dhéanamh

Dátaí fágála

Caithfidh gurb eol duit dáta tosaithe do shaoire

Comhaontú ó d’fhostóir

Is gá dátaí fágála a chomhaontú le d’fhostóir roimh ré

Do chuid sonraí

Ceisteanna fút féin, do sheoladh, aon leanaí atá agat agus stádas do chaidrimh
Sochar Tuismitheora
Déan Iarratas Anois Beidh cuntas MyGovID ag teastail uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.