Beidh cuntas fíoraithe MyGovID ag teastáil uait chun do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan.

Cén fáth a bhfuil gá le do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan?

Cuidíonn an Cárta Seirbhísí Poiblí leat rochtain a fháil ar raon seirbhísí poiblí ar bhealach éasca agus sábháilte. Más custaiméir Saorthaistil tú, teastaíonn Cárta Seirbhísí Poiblí bailí uait chun an tseirbhís a úsáid.

Ionas nach gcuirfear isteach ar sheirbhísí, moltar duit do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan sula rachaidh sé in éag.

Cliceáil anseo chun níos a fhoghlaim faoin gCárta Seirbhísí Poiblí.

Cé atá in ann a gCárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan ag úsáid MyWelfare?

Féadfaidh tú do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan ar Líne más rud é:

 • Go bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat atá le dul in éag sna 90 lá atá amach romhainn nó atá imithe in éag cheana féin
 • Go bhfuil tú 18 mbliana d’aois nó níos sine
 • Go bhfuil tú i do chónaí in aon cheann den 32 chontae in Éirinn
 • Gur chuir tú an Roinn ar an eolas faoi aon athrú ar d’ainm, ó eisíodh do Chárta Seirbhísí Poiblí deireanach

Cén cineál grianghraf is gá dom a uaslódáil?

Ní mór don ghrianghraf na caighdeáin chéanna is atá i gceist le grianghraf pas a chomhlíonadh. Ionas go nglacfar leis, ní mór na nithe seo a leanas a chinntiú maidir le do ghrianghraf:

 • Ní mór don ghrianghraf d’íomhá a ghabháil ó cheann go lár na cabhlach
 • Ní mór spás infheicthe a bheith idir do cheann agus do ghualainn agus imeall do ghrianghraif
 • Bíodh cúlra simplí, dathéadrom agat (Níl cúlra le patrún/painéalta inghlactha)
 • Bíodh d’aghaidh agus súile go hiomlán infheicthe gan aon spéaclaí á gcaitheamh agat. Féach go díreach i dtreo an cheamara
 • Níl pictiúr de phictiúr ceadaithe
 • Ní ghlacfar le grianghraf atá breisithe go digiteach
 • Bíodh soilsiú cothrom agat gan aon scáil
 • Bíodh gotha gnúise simplí agus béal dúnta agat
 • Bíodh an grianghraf i bhformáid JPEG nó JPG bunaidh
 • Ba cheart gur grianghraf daite é
 • Ba cheart dó a bheith ar a laghad 715 ar leithead x 951 picteilín ar airde
 • Ba cheart dó a bheith 10 MB nó níos lú

Tá tuilleadh eolais faoin gcineál grianghraif nach mór duit a uaslódáil le fáil san fhíseán seo.

Cad is gá dom a dhéanamh chun mo Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan?

Caithfidh cuntas MyGovID fíoraithe a bheith agat

Is féidir leat do chuntas a fhíorú ar MyGovID.

Deimhnigh do chuid sonraí pearsanta

Ar mhaithe le slándáil beidh orainn a dhearbhú go bhfuil do chuid faisnéise pearsanta ceart.

Deimhnigh do sheoladh

Beidh orainn go ndearbhaíonn tú go bhfuil tú i do chónaí ag an seoladh céanna.

Uaslódáil grianghraf digiteach a tógadh le déanaí

Iarrfar ort grianghraf le déanaí a uaslódáil a chomhlíonann critéir áirithe cosúil le grianghraf pas. 

Cén fáth a gcaithfidh mé grianghraf a tógadh le déanaí a sholáthar?

Beidh do ghrianghraf le feiceáil ar do Chárta Seirbhísí Poiblí. Toisc go bhfuil roinnt blianta caite ó eisíodh do chárta deireanach, teastaíonn grianghraf nua a léiríonn an chaoi a bhfuil tú faoi láthair.

Cad ba cheart dom a dhéanamh má chailltear mo Chárta Seirbhísí Poiblí?

Má tá do Chárta Seirbhísí Poiblí caillte, goidte nó millte, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh láithreach le Deasc Chabhrach an Chárta Seirbhísí Poiblí ag 0818 387000

Conas a dhéantar an t-eolas a chuirtear ar fáil do mo Chárta Seirbhísí

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gcaoi a stórálann an rialtas faisnéis phearsanta tabhair cuairt ar Gov.ie SAFE registration.

Réidh?
Athnuaigh anois

Beidh cuntas fíoraithe MyGovID ag teastáil uait chun do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan.