Beidh cuntas fíoraithe MyGovID  ag teastáil uait chun do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan.

Cén fáth a bhfuil gá le do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan?

Cuidíonn an Cárta Seirbhísí Poiblí leat rochtain a fháil ar raon seirbhísí poiblí ar bhealach éasca agus sábháilte. Más custaiméir Saorthaistil tú, teastaíonn Cárta Seirbhísí Poiblí bailí uait chun an tseirbhís a úsáid.

Ionas nach gcuirfear isteach ar sheirbhísí, moltar duit do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan sula rachaidh sé in éag.

Cliceáil anseo chun níos a fhoghlaim faoin gCárta Seirbhísí Poiblí.

Cé atá in ann a gCárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan ag úsáid Mo Leas?

Féadfaidh tú do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan ar Líne más rud é:

  • Go bhfuil Cárta Seirbhísí Poiblí agat atá le dul in éag sna 90 lá atá amach romhainn nó atá imithe in éag cheana féin
  • Go bhfuil tú 18 mbliana d’aois nó níos sine
  • Go bhfuil tú i do chónaí in aon cheann den 32 chontae in Éirinn
  • Gur chuir tú an Roinn ar an eolas faoi aon athrú ar d’ainm, ó eisíodh do Chárta Seirbhísí Poiblí deireanach

Cad is gá dom a dhéanamh chun mo Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan?

Caithfidh cuntas MyGovID fíoraithe a bheith agat

Is féidir leat do chuntas a fhíorú ar MyGovID.

Deimhnigh do chuid sonraí pearsanta

Ar mhaithe le slándáil beidh orainn a dhearbhú go bhfuil do chuid faisnéise pearsanta ceart.

Deimhnigh do sheoladh

Beidh orainn go ndearbhaíonn tú go bhfuil tú i do chónaí ag an seoladh céanna.

Uaslódáil grianghraf digiteach a tógadh le déanaí

Iarrfar ort grianghraf le déanaí a uaslódáil a chomhlíonann critéir áirithe cosúil le grianghraf pas. Foghlaim níos faoi ghrianghraf maith a thógáil.

Cad ba cheart dom a dhéanamh má chailltear mo Chárta Seirbhísí Poiblí?

Má tá do Chárta Seirbhísí Poiblí caillte, goidte nó millte, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh láithreach le Deasc Chabhrach an Chárta Seirbhísí Poiblí ag 0818 387000

Conas a dhéantar an t-eolas a chuirtear ar fáil do mo Chárta Seirbhísí

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gcaoi a stórálann an rialtas faisnéis phearsanta tabhair cuairt ar Gov.ie SAFE registration.

Cén fáth a gcaithfidh mé grianghraf a tógadh le déanaí a sholáthar?

Beidh do ghrianghraf le feiceáil ar do Chárta Seirbhísí Poiblí. Toisc go bhfuil roinnt blianta caite ó eisíodh do chárta deireanach, teastaíonn grianghraf nua a léiríonn an chaoi a bhfuil tú faoi láthair.

Cén cineál grianghraf is gá dom a uaslódáil?

Caithfidh an grianghraf na caighdeáin chéanna a chomhlíonadh agus atá ag grianghraf pas. Caithfidh sé a bheith ina ghrianghraf daite, gan a bheith níos mó ná 5Mb i méid agus formáid JPEG nó JPG.

Réidh le tosú?
Athnuaigh anois

Beidh cuntas fíoraithe MyGovID  ag teastáil uait chun do Chárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan.