Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.  

Cad is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí ann

Is é is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) ann ná d'uimhir uathúil thagartha a chabhraíonn leat teacht ar shochair leasa shóisialaigh, ar sheirbhísí poiblí agus ar eolas in Éirinn.

Cé a fhéadfaidh Uimhir PSP a fháil?

Ní fhéadfaidh tú uimhir PSP a fháil ach má theastaíonn ceann uait chun teacht ar sheirbhísí poiblí. Mar shampla, má thosaíonn tú i bpost, beidh gá agat le huimhir PSP chun cáin a íoc. Ní bheidh gá agat le huimhir PSP má bhíonn obair á lorg agat. 

Cad a iarrfar ort?

Cuntas bunúsach MyGovID

Ní foláir duit clárú do chuntas bunúsach MyGovID chun teacht ar an tseirbhís seo. Is féidir leat ceann a chruthú thall ar MyGovID. 

An fáth le hiarratas a dhéanamh agus do shonraí pearsanta

Caithfidh tú sonraí a chur ar fáil faoi cén fáth a theastaíonn uimhir PSP uait, agus cáipéisí a chur ar fáil chun tacú leis seo. Faigh amach anseo ar gov.ie faoi cad iad na cáipéisí a bheidh ort a chur ar fáil. Thairis sin, ceanglófar ort sonraí pearsanta fút féin a chur ar fáil ionas go bhféadfaimid thú a shainaithint.

Do cháipéisí aitheantais

Ceanglófar ort fianaise ar d'aitheantas amhail pas nó cárta náisiúnta aitheantais, agus cruthúnas ar do sheoladh amhail bille fóntais, a chur faoinár mbráid. Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais anseo ar gov.ie maidir lena bhfuil glacadh leis

Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.