Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.

Treoir um Chosaint Shealadach an AE

Tá Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) ag teastáil uait chun rochtain a bheith agat ar sheirbhísí poiblí in Éirinn. Má tháinig tú chuig Éirinn ón Úcráin le déanaí faoi Threoir um Chosaint Shealadach an AE, níor cheart duit iarratas a dhéanamh ar líne le haghaidh UPSP. Ina áit sin, ba cheart duit tar isteach chuig ceann de na hOifigí atá ag ár Roinn. Chuir an Roinn socruithe speisialta i bhfeidhm chun déileáil le d'iarratas UPSP agus chun cabhrú leat le do riachtanais tacaíochta ioncaim, más ann.

Cad is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí ann

Is é is Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) ann ná d'uimhir uathúil thagartha a chabhraíonn leat teacht ar shochair leasa shóisialaigh, ar sheirbhísí poiblí agus ar eolas in Éirinn.

Cé a fhéadfaidh Uimhir PSP a fháil?

Ní fhéadfaidh tú Uimhir PSP a fháil ach má theastaíonn ceann uait chun teacht ar sheirbhísí poiblí. Mar shampla, má thosaíonn tú i bpost, beidh gá agat le huimhir PSP chun cáin a íoc. Ní bheidh gá agat le huimhir PSP má bhíonn obair á lorg agat. 

Cad a iarrfar ort?

Cuntas bunúsach MyGovID

Ní foláir duit clárú do chuntas bunúsach MyGovID chun teacht ar an tseirbhís seo. Is féidir leat ceann a chruthú thall ar MyGovID.

An fáth le hiarratas a dhéanamh agus do shonraí pearsanta

Caithfidh tú sonraí a chur ar fáil faoi cén fáth a theastaíonn Uimhir PSP uait, agus cáipéisí a chur ar fáil chun tacú leis seo. Faigh amach anseo ar gov.ie faoi cad iad na cáipéisí a bheidh ort a chur ar fáil. Thairis sin, ceanglófar ort sonraí pearsanta fút féin a chur ar fáil ionas go bhféadfaimid thú a shainaithint.

Do cháipéisí aitheantais

Ceanglófar ort fianaise ar d'aitheantas amhail pas nó cárta náisiúnta aitheantais, agus cruthúnas ar do sheoladh amhail bille fóntais, a chur faoinár mbráid. Is féidir teacht ar a thuilleadh eolais anseo ar gov.ie maidir lena bhfuil glacadh leis

Tabhair faoi deara go bhféadfadh coinne phearsanta a bheith ag teastáil le haghaidh d’iarratais UPSP.

Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.