Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad is ea sochair chóireála?

Cuireann sochar cóireála seirbhísí fiaclóireachta, radharceolaí agus éisteachta ar fáil do dhaoine a bhfuil dóthain ranníocaíochtaí ÁSPC íoctha acu.

Cé ar féidir leis sochair chóireála a fháil?

Tá an Scéim um Shochar Cóireála ar fáil d’oibrithe atá faoi árachas, do dhaoine féinfhostaithe agus do dhaoine atá ar scoir.

Faigh amach níos mó faoi Shocair Chóireála

Cad a iarrfar ort?

Cuntas MyGovID cinntithe

Ní cheanglófar ort aon mhionsonraí pearsanta a sholáthar.

Sealbhóir cuntais MyGovID bunúsaigh

Ceanglófar ort an fhaisnéis seo a sholáthar: D’uimhir PSP, Ainm, Dáta Breithe, Seoladh, Sloinne Roimh Phósadh do Mháthar. Más rud é nach dtagann d’uimhir PSP, do dháta breithe nó do sheoladh le chéile leis an eolas atá ar taifead, beidh ort freastal ar an oifig Intreo áitiúil duit chun do chuid sonraí a dheimhniú.

Cáilitheacht do Shochair Chóireála
Seiceáil Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.