Fianáin a úsáid ar MyWelfare

Comhaid iad fianáin a shábháiltear ar do ghuthán póca, do ríomhaire nó do tháibléad nuair a thugann tú cuairt ar a láithreán gréasáin. Seolann do bhrabhsálaí gréasáin na fianáin seo ar ais chuig an láithreán gréasáin ansin gach uair a dtugtar cuairt air ina dhiaidh sin.

Bailímid fianáin chun eolas a stóráil faoi conas a úsáideann tú MyWelfare, cosúil le do rogha socruithe nó na leathanaigh a dtugann tú cuairt orthu. Cabhraíonn seo linn chun monatóireacht a dhéanamh ar an trácht ar láithreán gréasáin agus chun an t-eispéireas a bhíonn agat den láithreán gréasáin a fheabhsú.

Socraigh do rogha fianán

Nuair a thugann tú cuairt ar MyWelfare den chéad uair, feicfidh tú teachtaireacht a iarrann ort glacadh le fianáin. Má ghlacann tú le fianáin, socrófar fianán a chuireann an rogha a rinne tú chun glacadh leis an úsáid a bhaintear as gach fianán i gcuntas.

Úsáidtear 2 shaghas fianán ar MyWelfare. Tá fianáin áirithe riachtanacha ann ar gá dóibh a bheith ag feidhmiú i gcónaí lena cheadú don láithreán gréasáin feidhmiú faoi mar a bhíonn súil leis. Is é ár réamhshocrú go múchtar aon fhianáin roghnacha mura roghnaíonn tú iad a cheadú. Is féidir leat na fianáin roghnacha seo a mhúchadh nó a chur i bhfeidhm trí na socruithe thíos a úsáid.

Fianáin atá fíor-riachtanach

Teastaíonn na fianáin seo chun ár seirbhísí a sholáthar agus teastaíonn siad ó MyWelfare chun feidhmiú i gceart. Mar shampla, ceadaíonn siad duit fanacht logáilte isteach fad a bhrabhsálann tú timpeall ár láithreáin ghréasáin. Ní féidir iad a dhiúltú gan tionchar a imirt ar oibriú MyWelfare agus beidh siad ag feidhmiú i gcónaí.

ASP.NET_SessionId (riachtanach)

Coinníonn an fianán sin seisiún úsáideora anaithnidithe don fhreastalaí. Stórálann sé stádas seisiúin idir iarratais http, rud a chumasaíonn feidhmíocht níos fearr. Tá an t-ábhar criptithe agus ní choinnítear é ach le linn do sheisiúin brabhsála. Mar sin, nuair a dhúnann tú an láithreán gréasáin seo, ní choinnítear aon fhaisnéis, agus scriostar an fianán ó do ghléas.

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Seisiún


__RequestVerificationToken (riachtanach)

Socraítear an fianán sin de réir feidhmchlár gréasáin a tógadh in ASP.NET MVC Technologies. Is fianán frithbhrionnaithe é sin a úsáidtear chun cosc a chur ar ionsaithe brionnaithe iarratais cros-suímh.

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Seisiún


ARRAffinity (riachtanach)

Socraítear fianán ARRAffinity ag an tseirbhís aipe Azure, agus ligeann sé don tseirbhís an t-ásc ceart arna bhunú ag úsáideoir a roghnú chun iarratais a dhéanfaidh an t-úsáideoir sin ina dhiaidh sin a sheachadadh.

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Seisiún


_culture (riachtanach)

Fianán chun rogha cultúir teanga an úsáideora a shocrú

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Bliain amháin


.AspNet.Cookies (feidhmiúil)

Fianán socraithe ag MyGovId le haghaidh fíordheimhnithe

Glantar an fianán nuair a shíníonn úsáideoir amach.

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Seisiún


wsscookiesok (feidhmiúil)

Fianán atá socraithe chun a chinneadh ar ghlac an t-úsáideoir lena gcuid fianán nó ar bhainistigh siad iad trína rogha féin a shocrú.

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Bliain amháin


is_third_party_enabled (feidhmiúil)

Fianán atá socraithe chun a chinneadh an bhfuil fianáin tríú páirtí cumasaithe ag an úsáideoir dá rogha féin

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Bliain amháin


is_performance_enabled (feidhmiúil)

Fianán atá socraithe chun a chinneadh an bhfuil fianáin feidhmíochta cumasaithe ag an úsáideoir dá rogha féin

Socraithe ag: MyWelfare | Éag: Bliain amháin

 

Fianáin feidhmíochta

Ceadaíonn na fianáin seo dúinn a aithint conas a úsáideann cuairteoirí ár láithreán gréasáin, mar shampla, cén leathanaigh is minice a dtugann cuairteoirí cuairt orthu agus cibé acu an dtagann nó nach dtagann teachtaireachtaí earráide aníos ar leathanaigh ghréasáin áirithe. Cabhraíonn seo linn chun feabhas a chur ar an mbealach a oibríonn ár láithreán gréasáin agus chun feabhas a chur ar d’eispéireas. Ar mhaithe leis an gcuspóir seo, úsáidtear fianáin Anailísíocht Google, Microsoft Insights agus Hotjar ar MyWelfare. Ní bhailíonn na fianáin seo eolas a shainaithníonn an cuairteoir. Déantar an t-eolas seo go léir a bhailíonn na fianáin seo a chomhiomlánú agus ní luaitear ainm leo dá bharr. Is féidir leat a roghnú chun diúltú d’fhianáin feidhmíochta a bheith i bhfeidhm gan tionchar a imirt ar conas a thugann tú cuairt ar MyWelfare.

_ga (feidhmiú)

Déanann an fianán _ga, arna shuiteáil ag Google Analytics, sonraí cuairteora, seisiúin agus feachtais a ríomh agus coinníonn sé cuntas freisin ar úsáid an láithreáin do thuarascáil anailísíochta an láithreáin. Stórálann an fianán faisnéis gan ainm agus sannann sé uimhir a ghintear go randamach chun cuairteoirí uathúla a aithint.

Socraithe ag: Google Analytics | Éag: Bliain amháin


_gid (feidhmiú)

Suiteáilte ag Google Analytics, stórálann fianán _gid faisnéis ar an gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí láithreán gréasáin, agus ag an am céanna cruthaítear tuairisc anailíse ar fheidhmíocht an láithreáin gréasáin. I measc cuid de na sonraí a bhailítear, tá líon na gcuairteoirí, a bhfoinse, agus na leathanaigh a dtugann siad cuairt orthu go hanaithnid.

Socraithe ag: Google Analytics | Éag: Lá amháin


_gat (feidhmiú)

Suiteáilte ag Google Analytics chun an ráta iarratais a phlúchadh

Socraithe ag: Google Analytics | Éag: 10 nóiméad


ai_user (feidhmiú)

Baineann an fianán sin le bogearra Microsoft Application Insights, a bhailíonn faisnéis úsáide staitistiúil agus faisnéis teiliméadrachta le haghaidh aipeanna a thógtar ar an ardán scamaill Azure. Is fianán aitheantóra úsáideora uathúil é an fianán sin a chumasaíonn comhaireamh a dhéanamh ar líon na n-úsáideoirí atá ag fáil rochtain ar an aip thar thréimse ama.

Socraithe ag: Azure Application Insights | Éag: Bliain amháin


ai_session (feidhmiú)

Baineann an fianán sin le bogearra Microsoft Application Insights, a bhailíonn faisnéis úsáide staitistiúil agus faisnéis teiliméadrachta le haghaidh aipeanna a thógtar ar an ardán scamaill Azure. Is fianán aitheantóra seisiúin anaithnid é sin.

Socraithe ag: Azure Application Insights | Éag: Seisiún


_hjSessionUser_, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjSession_, _hjFirstSeen (feidhmiú)

Socraítear fianáin Hotjar Tracking Code ar bhrabhsálaí cuairteora nuair a thugann siad cuairt ar láithreán Gréasáin a lódálann Hotjar Tracking Code. Ligeann na fianáin sin do Hotjar Tracking Code feidhmiú i gceart. Seachas fianáin, úsáideann an Hotjar Tracking Code stóráil áitiúil agus seisiúin freisin.

Socraithe ag: Hotjar / ContentSquare | Éag: Bliain amháin


_cs_id, _cs_c (feidhmiú)

Cuimsíonn _cs_id líon na n-amharc ar leathanaigh laistigh den seisiún reatha le haghaidh ContentSquare Solution. Cinneann _cs_c cibé an bhfuil glactha ag an gcuairteoir leis an mbosca toilithe fianán nó mura bhfuil. Cinntíonn sé sin nach gcuirfear an bosca toilithe fianán i láthair arís nuair a athiontráiltear.

Socraithe ag: Hotjar / ContentSquare | Éag: 13 mhí


OptanonConsent (feidhmiú)

Úsáideann OneTrust an fianán chun sainroghanna toilithe fianán a stóráil.

Socraithe ag: Hotjar / ContentSquare | Éag: Bliain amháin


OptanonAlertBoxClosed (feidhmiú)

Nuair a thugtar toiliú nó nuair a thugtar idirghníomhú úsáideora riachtanach de réir cumraíochta, socraíonn an script fianán céad pháirtí ar a dtugtar: OptanonAlertBoxClosed. Má bhíonn sé ann, bíonn a luach ‘fíor’ i gcónaí. Úsáidtear an fianán sin chun a chinneadh ar cheart an meirge a thaispeáint do chuairteoir.

Socraithe ag: Hotjar / ContentSquare | Éag: Bliain amháin

Fianáin tríú páirtí

Is féidir le láithreáin ghréasáin tríú páirtí na fianáin seo a shocrú agus déanann siad rudaí ar nós a thomhas conas a amharcann tú ar fhíseáin YouTube atá ar MyWelfare. Is féidir leat a roghnú chun diúltú d’fhianáin tríú páirtí gan tionchar a imirt ar conas a thugann tú cuairt ar MyWelfare. Má roghnaíonn tú diúltú dóibh, b’fhéidir nach mbeidh tú ábalta amharc ar na físeáin ar YouTube ar MyWelfare.

yt-remote-device-id,yt-player-headers-readable, ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY, yt-remote-connected-devices, yt.innertube::nextId, yt.innertube::requests,yt-player-bandwidth

Stórálann na fianáin sin sainroghanna seinnteora físeáin an úsáideora ag baint úsáid as físeán leabaithe YouTube agus úsáidtear iad chun idirghníomhaíocht an úsáideora le hábhar leabaithe a rianú

Socraithe ag: YouTube | Éag: Leanúnach


yt-remote-session-app, yt-remote-cast-installed, yt-remote-session-name, yt-remote-cast-available, yt-remote-fast-check-period

Stórálann na fianáin sin sainroghanna seinnteora físeáin an úsáideora trí úsáid a bhaint as físeán leabaithe YouTube

Socraithe ag: YouTube | Éag: Seisiún


CONSENT. VISITOR_INFO1_LIVE

Úsáidtear é chun a fháil amach ar ghlac an cuairteoir leis an gcatagóir margaíochta sa mheirge fianán. Tá an fianán sin riachtanach le haghaidh chomhlíontacht RGCS an láithreáin gréasáin.

Socraithe ag: YouTube | Éag: 6 mhí


DEVICE_INFO

Úsáidtear é chun idirghníomhaíocht úsáideora le hábhar leabaithe a rianú

Socraithe ag: YouTube | Éag: Mí amháin


__Secure-3PSIDCC, SIDCC

Úsáidtear __Secure-3PSIDCC chun críocha spriocdhírithe chun próifíl de spéiseanna an chuairteora ar an láithreán gréasáin a thógáil chun fógraíocht Google ábhartha agus phearsantaithe a thaispeáint. 

Iompraítear faisnéis le SIDCC faoin gcaoi a n-úsáideann an t-úsáideoir deiridh an láithreán gréasáin agus aon fhógraíocht a d'fhéadfadh a bheith feicthe ag an úsáideoir deiridh sula dtugann siad cuairt ar an láithreán gréasáin sin.

Socraithe ag: YouTube | Éag: Bliain amháin


YSC

Cuireann na fianáin sin ar chumas YouTube faisnéis úsáide le haghaidh físeáin óstáilte ag YouTube a bhailiú, a dhéanaimid a leabú ó am go chéile ar ár laithreán chun d'eispéireas a fheabhsú.

Socraithe ag: YouTube | Éag: Seisiún


__Secure-3PSID, __Secure-3PAPISID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, LOGIN_INFO, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, SID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSIDCC

Cuirtear ar chumas Google faisnéis úsáideora a bhailiú le haghaidh físeáin arna n-óstáil ag YouTube le fianáin SSID, APISID agus SAPISID.

Tá iontrálacha criptithe de do chuntas Google in HSID chomh maith leis an am logáil isteach deireanach mar chosaint i gcoinne ionsaithe agus goid sonraí ó iontrálacha foirme.

Úsáidtear fianáin SID chun úsáideoirí a fhíordheimhniú, chun cosc a chur ar úsáid chalaoiseach ar fhaisnéis aitheantais logáil isteach, agus chun sonraí úsáideora a chosaint ó pháirtithe neamhúdaraithe.

Úsáidtear fianáin __Secure-3PSID &__Secure-3PAPISID chun críocha spriocdhírithe chun próifíl a chruthú de spéiseanna an chuairteora ar an láithreán gréasáin chun fógraíocht Google ábhartha agus phearsantaithe a thaispeáint.

Socraithe ag: YouTube | Éag: 13 mhí

 

Ligeann tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó chun do chuid socruithe
a oiriúnú le haghaidh fianán. Chun teacht ar eolas chun seo a dhéanamh, féach an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, beidh ort do roghanna fianáin a athnuachan sna cásanna seo a leanas:

  • má dhéanann tú fianáin a scriosadh, a bhlocáil nó a shrianadh
  • má dhéanann tú ríomhaire, gléas nó brabhsálaí Idirlín difriúil a úsáid