Níl gá agat le MyGovID cuntas chun an tseirbhís seo a úsáid.

Cad é an Réríomhán Tairbhe Fostaíochta?

Leis an réríomhán tairbhe fostaíochta um Íocaíochtaí Cuardaitheora Post agus Íocaíochtaí Theaghlaigh Aontuismitheora taispeántar duit an toradh a bheadh ar d’íocaíocht más rud é go dtosaíonn tú ag obair nó má ordaíonn tú an líon uaire a oibríonn tú. Sa mheastachán cuirfear ioncam ó d’fhostaíocht san áireamh chomh maith le haon íocaíochtaí lena bhfuil tú fós incháilithe dóibh.

Cé ar féidir leis an Réríomhán a úsáid?

Ní gá d’ainm a thabhairt chun an uirlis a úsáid agus ní féidir leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta tú a shainaithint as an bhfaisnéis a sholáthrófá.

Cén t-eolas a atá de dhíth chun é a úsáid?

Beidh ort eolas a chur ar fáil maidir le:

Scéim Leasa Shóisialaigh

Beidh ort a lua sa réríomhán cén scéim as a bhfaigheann tú íocaíochtaí.

Teaghlach agus Leanaí

Beidh ort an stádas muintearais a bhaineann leat agus más rud é go bhfuil leanbh cleithiúnach agat a roghnú.

Mionsonraí maidir leis an bpost

Beidh ort eolas a chur ar fáil maidir leis an bpost atá agat faoi láthair, más bainteach is ea, agus beidh ort eolas a bheith agat maidir leis an méid laethanta, uaire a bheidh i gceist sa phost nua, agus an ráta pá chomh maith.

Réríomhán tairbhe fostaíochta
Seiceáil Anois

Níl gá agat le MyGovID cuntas chun an tseirbhís seo a úsáid.