Cárta Seirbhísí Poiblí a fháil

Cuireadh coinní don Chárta Seirbhísí Poiblí ar fionraí fad a bhíonn srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm, ach tá coinní ar fáil le haghaidh cásanna práinneacha nuair nach bhfuil bealach ar bith eile ag an gcustaiméir teacht ar sheirbhísí poiblí seachas trí Chárta Seirbhísí Poiblí a fháil. Déan teagmháil le d’Ionad Intreo áitiúil chun teacht ar eolas breise

Cárta Seirbhísí Poiblí a athnuachan

Tá Cártaí Seirbhísí Poiblí atá imithe as dáta bailí go fóill ar mhaithe le híocaíochtaí Leasa Shóisialaigh a bhailiú agus, nuair is infheidhme, leanfaidh an tÚdarás Náisiúnta Iompair ag glacadh le Cártaí Seirbhísí Poiblí Saorthaistil atá imithe as dáta.

Athnuachaintí ar Líne

Seolfar Seirbhís nua Athnuachaintí ar Líne le haghaidh Cártaí Seirbhísí Poiblí in Earrach 2021. Beidh cártaí reatha bailí go fóill chun íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh a bhailiú. 

Rochtain ar Sheirbhísí Poiblí