Níl gá agat le MyGovID cuntas chun an tseirbhís seo a úsáid.

Cad é an Réríomhán Tairbhe Fostaíochta?

Taispeánann an réríomhán tairbhe fostaíochta d’íocaíochtaí míchumais agus tinnis an tairbhe a mbeidh ag ioncam ó fhostaíocht ar d’íocaíocht mhíchumais nó tinnis.   

Cé ar féidir leis an Réríomhán a úsáid?

Ní gá d’ainm a thabhairt chun an uirlis a úsáid agus ní féidir leis an Roinn Coimircí Sóisialta tú a shainaithint as an bhfaisnéis a sholáthrófá.

Cén t-eolas a oireann duit chun é a úsáid?

Beidh ort eolas a chur ar fáil maidir le:

Scéim Leasa Shóisialaigh

Beidh ort a luadh sa réríomhán cén scéim as a bhfaigheann tú íocaíochtaí.

Teaghlach agus leanaí

Beidh ort an stádas muintearais a bhaineann leat a roghnú, agus más rud é go bhfuil leanbh cleithiúnach agat.

Mionsonraí maidir leis an bpost

Beidh ort eolas a bheith agat maidir leis an méid uaire a bheidh i gceist sa phost nua, agus an ráta pá chomh maith.
Réríomhán tairbhe fostaíochta
Seiceáil Anois

Níl gá agat le MyGovID cuntas chun an tseirbhís seo a úsáid.