Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad í an Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht?

Is í an Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht ná íocaíocht sheachtainiúil atá saor ó cháin d’fhostaithe a bhfuil leanaí acu. Féadfaidh duine amháin sa líon tí an íocaíocht seo a fháil.

Cé a fhéadfaidh Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht a fháil?

Féadfaidh tú Íocaíocht do Theaghlach i bhFostaíocht a fháil

  • Má tá leanbh amháin nó breis agus leanbh amháin agat
  • Má oibríonn tú 38 n-uaire an chloig nó níos mó in aghaidh na coicíse i bhfostaíocht ar phá. Féadfaidh tú thairis sin d'uaireanta seachtainiúla an chloig a chur le huaireanta an chloig a oibríonn do pháirtnéir chun cabhrú ó thaobh na riachtanais a chomhlíonadh
  • Más tusa saothraí an ioncaim is airde sa chaidreamh
  • Má táthar ag súil leis go leanfaidh d'fhostaíocht go ceann 3 mhí ar a laghad
  • Má ríomhtar gur lú ná tairseach áirithe d'ioncam

I dtaca leis na treoirlínte ar an scéim, féach www.gov.ie, le do thoil

Níl tú cinnte an cóir duit iarratas a dhéanamh?

Bain triail as ár Meastóir ar Thairbhe na hOibre chun léiriú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh méadú ar d'uaireanta an chloig dul i bhfeidhm ar d'íocaíocht leasa shóisialaigh.

Cad iad na rudaí a bhfiafrófar díot fúthu?

Féadfar fiafraí díot faoin eolas seo a leanas:

Do shonraí

Ceisteanna fút féin, faoi do leanaí agus faoi do stádas caidrimh.

Fostaíocht

Ceisteanna faoi d'fhostaíocht. Ceanglófar ort na sonraí de do dhuillín pá is déanaí a chur isteach. Bainfidh sé seo le do pháirtnéir fresin, más cuí.
Foghlaim a thuilleadh faoin áit ar féidir teacht ar na figiúirí cuí i do dhuillín pá

Do chúrsaí airgid

Ceisteanna faoi aon ioncam a fhéadfaidh a bheith agat nó ag do pháirtnéir (más cuí).

Sonraí bainc

Ceanglófar ort ainm agus IBAN do chuntais a chur isteach.

Réidh?
Déan iarratas anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.