Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Athraigh mo Mhodh Íocaíochta?

Is bealach é Athraigh mo Mhodh Íocaíochta chun an Roinn ar chur ar an eolas gur mian leat go n-íocfar thú isteach i gcuntas bainc difriúil

Cad iad na híocaíochtaí leasa shóisialaigh is féidir liom a athrú?

Níl gach íocaíocht leasa shóisialaigh ar fáil le hathrú ar MyWelfare, féach an liosta thíos d'íocaíochtaí na scéime atá ar fáil.

Mura bhfuil do scéim liostaithe agus más sealbhóir cuntais bhainc Banc Uladh/KBC tú, b’fhéidir go bhfuil litir faighte agat ón Roinn le treoracha ar conas cuntas bainc a athrú do do scéim. Mura bhfuil an Roinn i dteagmháil leat go fóill, tá tuilleadh treoracha maidir le conas do mhodh íocaíochta a athrú ar fáil anseo

Scéimeanna ar fáil trí Athraigh mo Mhodh Íocaíochta.

Liúntas Cúramóra
Sochar Cúramóra
Sochar Linbh
Liúntas Míchumais
Íocaíocht Caomhnóra (Ranníocach)
Íocaíocht Caomhnóra (Neamh-Ranníocach)
Sochar Teaghlaigh
Sochar Breoiteachta
Pinsean Easláine
Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora
Pinsean Stáit (Ranníocach)
Pinsean Stáit (Neamhranníocach)
An Pinsean (Ranníocach) Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtí Sibhialta Marthanach
An Pinsean (Neamh-ranníocach) Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtí Sibhialta Marthanach

Cad a theastaíonn uaim?

Cuntas Fíoraithe MyGovID

Beidh cuntas fíoraithe MyGovID ag teastáil uait chun an tseirbhís a rochtain. Is féidir é seo a chruthú ag www.mygovid.ie.

Sonraí Cuntais

Beidh ainm an chuntais, BIC agus IBAN an chuntais ar mhaith leat a ainmniú ag teastáil uait.

Scéim

Bíodh a fhios agat cén scéim ar mhaith leat na hathruithe seo a dhéanamh léi.

Réidh?
Tosaigh anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.