Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.

Cad é Sochar Breoiteachta?

Is scéim í Sochar Breoiteachta chun tacú leat mura féidir leat obair sa ghearrthéarma toisc go bhfuil tú tinn nó breoite.

Níl Sochar Breoiteachta nasctha le polasaí d’fhostóra maidir le pá saoire breoiteachta.

Cibé an íocann d’fhostóir tú nó nach n-íocann agus tú as obair ar shaoire bhreoiteachta, ba chóir duit Sochar Breoiteachta a éileamh laistigh de 6 seachtaine tar éis duit éirí tinn.

 

Cé atá in ann Sochar Breoiteachta a fháil?

D’fhéadfá Sochar Breoiteachta a fháil:

  • Má tá tú faoi 66 bliain d’aois
  • Má tá go leor Ranníocaíochtaí PRSI agat

Cá háit ar chóir dom mo theastas a sheoladh?

Má fuair tú teastas páipéir ó do Dhochtúir ba chóir duit é a sheoladh láithreach chuig Sochar Breoiteachta DEASP, Bosca Poist 1650, Baile Átha Cliath 1. 

Cinntigh le do thoil go seolann tú an dá thaobh den teastas sa ríomhphost, agus seol an teastas páipéir sa phost ina dhiaidh sin chuig an seoladh thuas.

Cad a theastaíonn uaim chun an t-iarratas seo a chomhlánú?

Do shonraí

Ceisteanna fút, faoi aon leanaí agus sonraí caidrimh nuair is ábhartha

Sonraí do bhreoiteachta

Cuirfear ceisteanna ort faoi do bhreoiteacht agus do shaoire bhreoiteachta deimhnithe

Sonraí fostaíochta

Sonraí fostaíochta
Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.