Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil?

Íocaíocht é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a chabhraíonn leat íoc as costais éidí agus choisbhirt do leanaí a fhreastalaíonn ar scoil.

Cé ar féidir leis Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

B’fhéidir go gcáileoidh tú do Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil má:

  • Tá leanbh agat atá idir 4 agus 17 mbliana d’aois nó idir 18 agus 22 bliain d’aois atá in oideachas meánscoile
  • Tá íocaíocht cháilitheach á fáil agat ón Roinn seo nó tá tú ag tabhairt faoi chúrsa oiliúna nó scéim fostaíochta fhaofa.
  • Tá Méadú do Leanbh Cáilithe á fháil agat (bíonn seo i gceist i bhformhór na gcásanna).
  • Sásaíonn tú tástáil mhaoine

Cén ceisteanna a chuirfear ort?

D’éileamh nó sonraí íocaíochta.

Beidh roinnt faisnéise ag teastáil uainn faoin íocaíocht atá á fáil agat faoi láthair.

Sonraí faoi do leanaí

Sonraí ar nós a n-ainmneacha agus a n-uimhreacha PSP.

Do chás airgeadais

Ceisteanna faoi ioncam, coigilteas nó infheistíochtaí a d’fhéadfadh bheith agat féin nó ag do pháirtnéir.

Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.