Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil?

Íocaíocht é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a chabhraíonn leat íoc as costais éidí agus choisbhirt do leanaí a fhreastalaíonn ar scoil.

Cé ar féidir leis Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil

B’fhéidir go gcáileoidh tú do Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil má:

  • Tá leanbh agat atá idir 4 agus 17 mbliana d’aois nó idir 18 agus 22 bliain d’aois atá in oideachas meánscoile
  • Tá íocaíocht cháilitheach á fáil agat ón Roinn seo nó tá tú ag tabhairt faoi chúrsa oiliúna nó scéim fostaíochta fhaofa.
  • Tá Méadú do Leanbh Cáilithe á fháil agat (bíonn seo i gceist i bhformhór na gcásanna).
  • Sásaíonn tú tástáil mhaoine

Cén ceisteanna a chuirfear ort?

D’éileamh nó sonraí íocaíochta.

Beidh roinnt faisnéise ag teastáil uainn faoin íocaíocht atá á fáil agat faoi láthair.

Sonraí faoi do leanaí

Sonraí ar nós a n-ainmneacha agus a n-uimhreacha PSP.

Do chás airgeadais

Ceisteanna faoi ioncam, coigilteas nó infheistíochtaí a d’fhéadfadh bheith agat féin nó ag do pháirtnéir.

Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.