Cuir iarratas isteach ar íocaíochtaí cuardaitheora poist nó déan áireamh ar conas a bheadh toradh ag ioncam ar d’íocaíocht

Íocaíocht Chuardaitheora Poist

Más rud é go bhfuil tú dífhostaithe, agus i mbun obair a cuardach, seans go bhfuil tú i dteideal Íocaíocht Chuardaitheora Poist sheachtainiúil.

Close your Jobseeker's payment

Close your Jobseeker's payment

Part-time Jobseeker's Declaration

Make your Declaration for your casual (part-time) Jobseeker's claim

Change my payment method

Change my payment method to be paid directly into my financial institution account

Réríomhán tairbhe fostaíochta

Réríomhán tairbhe fostaíochta le haghaidh Íocaíochtaí Cuardaitheora Post nó le haghaidh Íocaíocht Theaghlaigh Aontuismitheora.