Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Conas a oibríonn Tréimhsí Cúraim Baile?

Fágann an Scéim Tréimhsí Cúraim Baile go bhfuil sé níos éasca duit mar chúramóir baile cáiliú do ráta níos airde Pinsin Stáit (Ranníocach) nuair a shroicheann tú aois an phinsin. Ní féidir Tréimhsí Cúraim Baile a bhronnadh ort ach amháin má rugadh thú ar an 1 Meán Fómhair 1946 nó ina dhiaidh sin.

Cé atá in ann cáiliú do thréimhsí Cúraim Baile?

Is féidir tréimhse Cúraim Baile a bhronnadh do gach seachtain nach bhfuil clúdaithe cheana féin ag ranníocaíocht árachais shóisialaigh íoctha nó chreidiúnaithe, agus sa chás ina raibh tú ag tabhairt aire do dhuine i gceann de na catagóirí thíos:

  • leanbh nó leanaí faoi bhun 12 bhliain d'aois, nó
  • leanbh nó leanaí os cionn 12 bhliain d'aois a raibh leibhéal méadaithe cúraim ag teastáil uathu, nó
  • duine fásta a raibh leibhéal méadaithe cúraim ag teastáil uathu

Tabhair faoi deara le do thoil – Ní féidir ach le duine amháin Tréimhse Cúraim Baile a éileamh chun tacú le leanbh nó duine fásta ag aon am amháin. Ba chóir é seo a chur san áireamh do lánúineacha a d'fhéadfadh araon iarracht a dhéanamh éileamh a dhéanamh ar leanbh nó duine fásta ar leith le linn na tréimhse ama céanna. Is féidir tuilleadh sonraí faoi na critéir incháilitheachta do Thréimhsí Cúraim Baile a fháil ar gov.ie

Cad a iarrfar ort?

Is féidir go n-iarrfar eolas ort faoi na nithe seo a leanas:

Do shonraí

Ceisteanna fút féin agus faoi do chúinsí agus tú ag tabhairt aire do dhuine eile

Sonraí faoi dhuine ar bith ar thug tú aire dó

Cuirfear ceist ort an raibh tú riamh mar phríomh-chúramóir do dhuine eile. Má bhí, beidh sonraí an duine sin de dhíth ort, mar shampla a ndáta breithe / ainm breithe a máthar / PPSN agus na dátaí a chuir tú cúram ar fáil

Sonraí faoin leibhéal cúraim a chuir tú ar fáil do dhuine éigin

Má thug tú aire do dhuine, cuirfear ceisteanna ort chun an leibhéal cúraim a chuir tú ar fáil a fháil amach

Tréimhsí Cúraim Baile
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.