Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Conas a oibríonn an t-athríomh pinsin?

Déantar an t-athríomh pinsin do phinsin a bronnadh i ndiaidh an 1 Meán Fómhair 2012. Má bronnadh pinsean ort i ndiaidh an dáta seo, b’fhéidir go mbeidh tú i dteideal ráta níos airde de phá. B’fhéidir go mbainfidh tú tairbhe, chomh maith, as Tréimhsí Cúram Baile má bhí tú dífhostaithe chun cúram a sholáthar do dhuine éigin roimhe seo nó má d’fhan tú abhaile chun aire a thabhairt do leanaí.

Cé a cháilíonn chun athríomh pinsin a fháil?

Is féidir leat athríomh pinsin a fháil sna cásanna seo a leanas:

  1. Tá tú 66 bliain d’aois nó níos sine
  2. Bronnadh Pinsean Stáit Ranníocach ort
  3. Níl an ráta uasta pinsin á fháil agat cheana féin, arb ionann é agus €243.30 sa tseachtain
  4. Rugadh thú i ndiaidh an 01 Meán Fómhair 1946

Cad faoi a gceisteofar thú?

Is féidir thú a cheistiú faoi fhaisnéis faoin méid seo a leanas:

Do chuid sonraí

Ceisteanna fút agus do chúinsí fad a bhí cúram á thabhairt agat do dhuine eile

Sonraí faoi aon duine ar thug tú cúram dóibh

Fiafrófar díot an raibh tú riamh mar phríomhchúramóir do dhuine éigin eile. Má bhí, beidh sonraí an duine sin ag teastáil uait, ar nós a nDáta Breithe/sloinne roimh phósadh a Máthar/UPSP.

Sonraí faoin leibhéal cúraim a sholáthair tú do dhuine éigin

Má thug tú cúram do dhuine, cuirfear ceisteanna ort leis an leibhéal cúraim a dheimhniú a sholáthair tú

Cuntas Bainc a Athrú

Athraigh an cuntas bainc ar fuair tú d’íocaíocht isteach ann

Pinsean a Athríomh
Déan Iarratas Anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.