Crossroads

Ag cabhrú leat obair a fháil

Is é Intreo an tSeirbhís Fostaíochta Poiblí. Cuidímid le daoine obair a fháil.

Is iomaí bealach is féidir linn tacú leat ar do thuras chun fostaíochta, atá liostaithe againn thíos.

Briefcase (1)

Post a fháil

Tugtar JobsIreland.ie. ar ár láithreán gréasáin cuardaigh poist

Téigh anseo chun próifíl a chur ar bun agus ár seirbhís meaitseála poist saor in aisce a úsáid.

Unlock

Tacaíochtaí Oiliúna

An bhfuil tú ag iarraidh breisoiliúint a fháil nó filleadh ar oideachas?

Tá réimse leathan roghanna oiliúna agus oideachais agat. I roinnt mhaith cásanna, is féidir le Intreo tacaíochtaí ioncaim a thairiscint duit agus tú ag foghlaim.

Tá an chuid is mó de na roghanna oiliúna saor in aisce má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.

Tá liúntais oiliúna agus roghanna um Fhilleadh ar Oideachas ar fáil chun tacú leat.

Is féidir linn cabhrú leat an cúrsa ceart duitse a aithint.

Foghlaim níos mó ar gov.ie

Briefcase Money

Tacaíochtaí agus tú ag obair nó féinfhostaithe

An bhfuil a fhios agat go bhféadfá cáiliú le haghaidh tacaíochta ioncaim fiú má tá tú ag obair nó féinfhostaithe?

Foghlaim níos mó ar gov.ie

Manage Claims

Cuid de na buntáistí a bhaineann le MyWelfare a úsáid

Anseo ar MyWelfare is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Cuardaitheora Poist

nó meastachán a dhéanamh ar d’ioncam má ghlacann tú

le fostaíocht nua, nó má mhéadaíonn tú do chuid uaireanta ag baint úsáide as an Réríomhán Tairbhe Fostaíochta.