Cad é Athraigh mo Mhodh Íocaíochta?

Is bealach é Athraigh mo Mhodh Íocaíochta chun an Roinn ar chur ar an eolas gur mian leat go n-íocfar thú isteach i gcuntas bainc difriúil

Níl an tseirbhís seo ar fáil do chustaiméirí Cuardaitheora Poist atá go hiomlán dífhostaithe atá níos óige ná 62 bliain d’aois agus atá á n-íoc faoi láthair isteach in oifig an phoist.

Cad iad na híocaíochtaí leasa shóisialaigh is féidir liom a athrú?

Níl gach íocaíocht leasa shóisialaigh ar fáil le hathrú ar MyWelfare, féach an liosta thíos d'íocaíochtaí na scéime atá ar fáil.

Mura bhfuil do scéim liostaithe agus más sealbhóir cuntais bhainc Banc Uladh/KBC tú, b’fhéidir go bhfuil litir faighte agat ón Roinn le treoracha ar conas cuntas bainc a athrú do do scéim. Mura bhfuil an Roinn i dteagmháil leat go fóill, tá tuilleadh treoracha maidir le conas do mhodh íocaíochta a athrú ar fáil anseo

Scéimeanna ar fáil trí Athraigh mo Mhodh Íocaíochta.

Liúntas Cúramóra
Sochar Cúramóra
Sochar Linbh
Liúntas Míchumais
Liúntas Caomhnóirí
Sochar Caomhnóirí
Sochar Teaghlaigh
Sochar Breoiteachta
Pinsean Easláine
Íocaíocht Cuardaitheora Poist
Íocaíocht Teaghlaigh Tuismitheora Amháin
Ranníocóir Pinsin Stáit
Pinsean Stáit Neamhranníocach
Baintreacha/Baintreacha Fir Pinsean Neamhranníocach

Cad a theastaíonn uaim?

Cuntas Fíoraithe MyGovID

Beidh cuntas fíoraithe MyGovID ag teastáil uait chun an tseirbhís a rochtain. Is féidir é seo a chruthú ag www.mygovid.ie

Sonraí Cuntais

Beidh ainm an chuntais, BIC agus IBAN an chuntais ar mhaith leat a ainmniú ag teastáil uait.

Scéim

Bíodh a fhios agat cén scéim ar mhaith leat na hathruithe seo a dhéanamh léi

Athraigh mo mhodh íocaíochta
Déan Iarratas Anois

Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo