Íocaíochtaí Márta 2023

Chun aon chur isteach ar d’íocaíocht a sheachaint:

  • Beidh ar gach Cuardaitheoirí Poist Páirtaimseartha a bpatrún oibre a chur isteach don tseachtain dar críoch 14/15 Márta faoi 4pm Déardaoin 16 Márta chun íocaíocht a fháil ar 21 Márta.

Chun a áirithiú go bhfaigheann tú íocaíochtaí in am, lean na treoirlínte thuas chun do phatrúin oibre a chur isteach i gceart. Déan cinnte cliceáil ar ‘Cuir isteach’ agus fan ar an teachtaireacht bhuíochais.

Mura bhfuil tú in ann do phatrún oibre ionchais a sholáthar roimh an spriocdháta seo, is féidir leat cur isteach mar is gnách fós. Cuirfear moill ar d’íocaíocht, áfach.

Má bhí aon athruithe ar an bpatrún oibre ionchais a chuir tú isteach, ba chóir duit na sonraí a sholáthar sa cheist ‘Athrú Cúinsí’ ag do chéad lá sínithe eile.