Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cad é Ráiteas d’Íocaíochtaí?

Taifead den mhéid atá íoctha duit ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta i dtréimhse ama sainithe is ea ráiteas d’íocaíochtaí.

Beidh miondealú sa ráiteas ar gach scéim maidir leis an méid a fuarthas agus dátaí an Ráitis a iarradh

Ráiteas Deireadh Bliana

Má tá Ráiteas Íocaíochta á lorg agat ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime i dtaca le do Réamhráiteas deireadh bliana ioncaim 2020  iarr é sin ag úsáid na ndátaí 01/01/2020 go 13/01/2021. Léiríonn na dátaí seo an chaoi a ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim cáin a mheas, ag úsáid dátaí teidlíochta na n-íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh seachas na dátaí a fuarthas na híocaíochtaí, de réir caighdeán idirnáisiúnta. Cinnteoidh úsáid na ndátaí seo go bhfaighidh tú an ráiteas íocaíochta ceart.

D'fhéadfadh Íocaíochtaí Dífhostaíochta Phaindéime a íocadh idir 13/03/2020 agus 02/06/2020 a bheith ar do ráiteas íocaíochta mar  Íocaíocht ar Riachtanais Eisceachtúla.

Cé is féidir leis Ráitis d’Íocaíochtaí a fháil?

Is féidir le custaiméirí a bhfuil cuntas MyGovID deimhnithe acu ráiteas d’íocaíochtaí a iarraidh.

Conas a gheobhaidh mé mo ráiteas cuntais?

Tamall beag tar éis duit iarratas a chur isteach gheobhaidh tú fógra de do ráiteas i do bhosca isteach ar mywelfare.ie

Ráitis d’Íocaíochtaí
Déan iarratas anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.