Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.

Dún d’Íocaíocht Cuardaitheora Poist

Ligfidh an tseirbhís seo duit Íocaíocht Cuardaitheora Poist atá á híoc agat faoi láthair a dhúnadh chomh maith le hiarratais atá idir lámha. Féadfaidh tú éileamh a ndearnadh iarratas air le páipéar nó ar líne a dhúnadh. Beidh cuntas MyGOVID ag teastáil uait chun é sin a dhéanamh

Cén fhaisnéis a theastaíonn uaim?

Seans go mbeidh ort do chuid sonraí pearsanta agus an chúis go bhfuil tú ag dúnadh d’éilimh a sholáthar. Fiafróimid freisin cén dáta a bhfuil tú ag dúnadh d’éilimh.

Réidh?
Dún Éileamh

Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.