Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.

Cad is Ráiteas Riaráistí PUP ?

Thug an Rialtas Íocaíocht Dífhostaíochta na Paindéime (ÍDP) isteach i Márta na bliana 2020.

Chun a chinntiú go n-íocfar na daoine go léir, a bhfuil ÍDP á fáil acu, i leith na seachtainí ar fad a raibh teidlíocht acu ar an íocaíocht lena linn, tá scrúdú cuimsitheach ar na héilimh go léir curtha i gcrích ag an Roinn. 

Anois tá cead agat ráiteas ar riaráiste ÍDP a iarraidh. Is éard atá sa cháipéis seo ná ráiteas aonuaire ina bhfuil cur síos ar aon íocaíocht riaráiste/íocaíocht aisghníomhach arbh fhéidir gur íocadh leat í maidir le d'éileamh.

Níl cead agat an ráiteas seo a iarraidh ach má bhí, nó má tá faoi láthair, Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 agat.

An túisce a fhíoróimid d'aitheantas agus an túisce a dheimhneoimid go raibh, nó go bhfuil faoi láthair, éileamh ar ÍDP agat, cuirfear ráiteas ar riaráiste ÍDP tríd an bpost chuig do sheoladh.

Thairis sin, má tá cuntas fíoraithe MyGovID agat, féadfaidh tú amharc freisin ar do riaráiste i do stair íocaíochta ar do chuntas MyWelfare.

Cad a iarrfar ort?

Sonraí pearsanta

Má tá cuntas fíoraithe agat ní cheanglófar ort sonraí pearsanta breise a chur ar fáil. Má tá cuntas bunúsach MyGovID agat, ceanglófar ort roinnt sonraí pearsanta a chur ar fáil chun go bhféadfaimid sainaithint a dhéanamh ort féin agus ar d'éileamh. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mbainfear feidhm as cibé sonraí pearsanta a chuirfear ar fáil chun uasdátú a dhéanamh ar aon taifead a fhéadfaidh a bheith agat leis an Roinn seo.

Ráiteas ar Riaráiste ÍDP
Iarr anois

Beidh cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat cheana, féadfaidh tú ceann a chruthú anseo.