Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cén fáth a bhfuiltear ag iarraidh orm fianaise a sholáthar?

Rinne an Roinn teagmháil leat toisc go bhfuil athbhreithniú á dhéanamh aici ar d’incháilitheacht don Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime (PUP). Iarrtar ort fianaise a sholáthar má bhaineann ceann amháin díobh seo a leanas leat:

  • Níl aon taifead fostaíochta nó tuillimh ag an Roinn roimh d’éileamh PUP. Le bheith incháilithe do PUP ní mór go mbeadh d'fhostaíocht inárachais nó féinfhostaíocht caillte agat mar thoradh díreach ar COVID-19.

  • Tugann faisnéis a chur na Coimisinéirí Ioncaim ar fáil don Roinn le fios go bhféadfadh go bhfuil ioncam fostaíochta á fháil agat faoi láthair. Le bheith incháilithe do PUP caithfidh tú a bheith dífhostaithe go hiomlán

Samplaí d'fhianaise is féidir leat a sholáthar

Má iarrtar ort fianaise maidir le tuilleamh roimh d’éileamh PUP a sholáthar

Agus más fostaí a bhí ionat soláthraigh le do thoil:

  • Duillíní pá nó ráiteas ó d’fhostóir ina thaispeántar do thuilleamh, cáin agus ÁSPC do na seachtainí a raibh tú ag obair sular ndearna tú éileamh ar PUP

Nó má bhí tú féinfhostaithe soláthar:

  • Deimhniú ar do chlárúchán leis na Coimisinéirí Ioncaim lena n-áirítear fianaise gur íocadh réamhcháin i leith 2020 má tá sé ar fáil.
  • Fianaise go raibh tú ag trádáil sula ndearna tú éileamh ar PUP

Má iarradh ort fianaise a sholáthar go bhfuil tú dífhostaithe go hiomlán agus nach bhfuil ioncam agat ó fhostaíocht

Tabhair fianaise don Roinn go bhfuil deireadh le d’fhostaíocht m.sh. ráiteas fostóra, nó nach mbaineann an fhaisnéis phárolla a fuaireamar le fostaíocht.

 

Cad a tharlóidh mura gcomhlíonaim incháilitheachta a thuilleadh?

Má tá athrú tagtha ar do chúinsí agus mura bhfuil tú incháilithe a thuilleadh caithfidh tú d'éileamh ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéime a dhúnadh Féadfaidh tú d’éileamh PUP a dhúnadh anseo.

Réidh?
Déan iarratas anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.