Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.

Cad is íocaíocht Cuardaitheora Poist ann?

Íocaíocht do dhaoine atá as obair nó a cuireadh ag obair go páirtaimseartha is ea íocaíocht cuardaitheora poist, chun cabhrú leat tacú leat féin agus tú ag lorg oibre

Má chailleann tú do phost ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Cuardaitheora Poist chomh luath agus is féidir

Cé atá in ann Íocaíocht Cuardaitheora Poist a fháil?

D'fhéadfá Íocaíocht Cuardaitheora Poist a fháil:

  • Má tá tú os cionn 18 mbliana d’aois
  • Má tá tú in ann obair a dhéanamh
  • Má tá tú ag lorg oibre
  • Maidir le Sochar Cuardaitheora Poist, má tá go leor ranníocaíochtaí ÁSPC agat
  • Maidir le Liúntas Cuardaitheora Poist, má shásaíonn tú tástáil acmhainne

Má tá tú féinfhostaithe is féidir leat iarratas a dhéanamh anois ar líne ar íocaíocht Cuardaitheora Poist.

Cé na ceisteanna a chuirfear ort?

Do shonraí

Ceisteanna fút, do sheoladh, do leanaí agus do stádas caidrimh

Faisnéis maidir le fostaíocht agus oiliúint

Ceisteanna faoi do stair fostaíochta agus oiliúint nó oideachas

Faisnéis Airgeadais

Ceisteanna faoi aon ioncam, coigilteas nó infheistíochtaí a d’fhéadfadh a bheith agat féin nó ag do pháirtí

Réidh?
Déan Iarratas Anois

Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo.