Déan iarratas má tá teastas dochtúra agat chun tú féin a aonrú nó má tá tú tinn mar gheall ar COVID-19

COVID-19

Is d'oibrithe agus do dhaoine féinfhostaithe nach féidir leo obair sa ghearrthéarma toisc go bhfuil teastas dochtúra acu chun iad féin a aonrú nó go bhfuil siad tinn mar gheall ar COVID-19 an íocaíocht seo

Tá an próiseas iarratais mar an gcéanna le Sochar Breoiteachta agus beidh teastas dochtúra a fháil ó do dhochtúir. Ní gá duit freastal ar do dhochtúir teaghlaigh go pearsanta. Féach treoirlínte FSS le do thoil.

Méadóidh ráta pearsanta an tSochair Breoiteachta ó €203 in aghaidh na seachtaine go dtí €305 in aghaidh na seachtaine ar feadh 2 sheachtain ar a mhéad nuair a éilítear ar dhuine féin-aonrú nó níos faide má fhaightear diagnóis dheimhnithe de COVID-19

Ní gá do dhaoine arb é an t-aon ioncam acu a n-íocaíocht Leasa Shóisialaigh iarratas a dhéanamh mar coinneoidh siad an íocaíocht atá acu cheana féin

Níor cheart go ndéanfadh státseirbhísigh agus fostaithe sa tseirbhís phoiblí iarratas mar go leanfar lena gcuid íocaíochtaí

Cá háit ar chóir dom mo theastas a sheoladh?

Má fuair tú teastas páipéir ó do Dhochtúir ba chóir duit é a sheoladh láithreach chuig Sochar Breoiteachta DEASP, Bosca Poist 1650, Baile Átha Cliath 1 nó é a sheoladh ar ríomhphost chuig illnessenquiry@welfare.ie.

Cinntigh le do thoil go seolann tú an dá thaobh den teastas sa ríomhphost, agus seol an teastas páipéir sa phost ina dhiaidh sin chuig an seoladh thuas.

Cad iad na ceisteanna a bheidh orm a fhreagairt

Do shonraí

Ceisteanna fút, do sheoladh agus do stádas caidrimh

Leanaí

B’fhéidir go n-iarrfaí ort sonraí a sholáthar faoi aon leanaí atá agat, mar uimhir PSP

Modh íocaíochta

Sonraí do chuntais in institiúid airgeadais ar mhaith leat go n-íocfaí d’íocaíocht isteach ann

Sonraí fostaíochta

Beidh ort sonraí faoi d’fhostaíocht reatha a sholáthar
Réidh?
Déan iarratas anois Déan iarratas má tá teastas dochtúra agat chun tú féin a aonrú nó má tá tú tinn mar gheall ar COVID-19