Déan iarratas má tá teastas dochtúra agat chun tú féin a aonrú nó má tá tú tinn mar gheall ar  COVID-19

Cé a fhéadfaidh an íocaíocht seo a fháil?

Tá an Sochar Breisithe Breoiteachta ar fáil d'fhostaithe nó do dhaoine féinfhostaithe nach bhfuil in ann a bheith ag obair toisc:

  • Go bhfuil fáthmheasta ina leith go bhfuil COVID-19 orthu;
  • Go bhfuil siad treoraithe ag dochtúir féin-aonrú a dhéanamh nó a ngluaiseachtaí a shrianadh.

Cliceáil anseo chun teacht ar a thuilleadh eolais faoin Sochar Breisithe Breoiteachta i dtaca le COVID-19 

Cé hiad na daoine nach gcáilíonn don íocaíocht seo?

Dlúth-theagmhálaithe atá aisiomptómach ón 28 Feabhra, níl siad i dteideal Sochar Breisithe Breoiteachta a fháil. 

Fad agus rátaí íocaíochta

Tá an Sochar Breisithe Breoiteachta iníoctha ar bhonn laethúil, ach amháin Dé Domhnaigh. Is é an t-uasfhad ama íocaíochta ná 7 lá. Más rud é go bhfuil fáthmheasta i leith duine go bhfuil COVID air/uirthi, féadfar íocaíocht a thabhairt dó/di go ceann suas le 10 seachtaine ar a mhéad, mar aon le deimhniúchán cuí leighis óna Liachleachtóir Ginearálta. Is é an ráta seachtainiúil pearsanta íocaíochta ná €350.  

Cén fhianaise is gá dom a thabhairt?

Ní foláir do do Liachleachtóir Ginearálta Deimhniúchán Leighis a chur ar fáil i do thaobh chun gur féidir d'iarratas a phróiseáil.

Má tá Deimhniú Páipéir faighte agat, is féidir leat é seo a chur chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí, Sochar Breoiteachta, BOSCA OP 1650, Baile Átha Cliath 1.

Má tá Ríomhdheimhniú (Deimhniú Leictreonach) curtha go díreach faoi bhráid na Roinne ag do Liachleachtóir Ginearálta, ní gá dhuit aon fhianaise leighis sa bhreis a chur ar aghaidh chugainn.

Cad a theastaíonn uaim chun an t-iarratas seo a dhéanamh?

Do shonraí pearsanta

Mura bhfuil cuntas fíoraithe MyGovID agat, iarrfar ort roinnt sonraí pearsanta amhail d'Uimhir PSP (Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí) a chur ar fáil dúinn. 

D’fhostaíocht

Caithfidh tú sonraí de d'fhostaíocht reatha a chur ar fáil dúinn.

Do chaidreamh

Má bhaineann sé le hábhar, is féidir go bhfiafrófar díot an mian leat iarratas a dhéanamh ar mhéadú féideartha ar d'íocaíocht do do pháirtnéir.

Do leanaí

Má bhaineann sé le hábhar, is féidir go n-iarrfar ort sonraí d'aon leanaí de do chuid féin, amhail Uimhir PSP, a chur ar fáil dúinn.

Réidh?
Déan iarratas anois

Déan iarratas má tá teastas dochtúra agat chun tú féin a aonrú nó má tá tú tinn mar gheall ar  COVID-19