Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Cé ar gá dó/di é seo a líonadh?

Má rinne an Roinn teagmháil leat agus má iarradh ort a dheimhniú go bhfuil tú incháilithe leanúint le hÍocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 a fháil agus má tá an íocaíocht seo á fáil agat go fóill, caithfidh tú an fhoirm seo a líonadh

Mura gcomhlánaíonn tú an fhoirm seo faoi Dé Máirt, 27 Iúil, 2021, féadfar d’íocaíocht a stopadh.

Ní féidir do chuntas MyWelfare a úsáid le do cáilitheacht a dheimhniú do dhuine ar bith seachas duit féin.

Cad a theastaíonn uaim chun an fhoirm seo a líonadh?

Do shonraí pearsanta

Iarrfar ort sonraí pearsanta a sholáthar chun gur féidir linn thú a shainaithint.

Sonraí oideachais

Iarrfar ort freisin soiléiriú an mbeidh tú i do mhac léinn don bhliain acadúil 2021/2022.

Dearbhú

Iarrfar ort a dhearbhú go leanann tú leis na coinníollacha a shásamh/a chomhlíonadh chun Íocaíocht Dífhostaíochta na Paindéime a fháil

Cad a tharlóidh do m’íocaíocht reatha?

Má tá tú incháilithe go fóill chun an íocaíocht seo a fháil, leanfaidh tú le d’íocaíocht a fháil faoi mar is gnách. A luaithe a líonann tú an fhoirm seo, ní gá duit aon rud eile a dhéanamh, mura n-iarrann oifigeach ort rud eile a dhéanamh.

Cad a tharlóidh mura sásaím na critéir cháilitheachta a thuilleadh?

Má tá athrú tagtha ar do chúinsí agus mura bhfuil tú incháilithe a thuilleadh don íocaíocht seo, caithfidh tú d’éileamh a dhúnadh ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19. Is féidir leat d’íocaíocht a dhúnadh anseo.

Réidh?
Déan iarratas anois

Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.