Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.

Dún d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19

Má tá Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 á fáil agat beidh ort stop a chur le d’íocaíocht más rud é:

  • má tá d’fhostóir do d'íoc
  • má d'fhill tú ar do phost nó má fuair tú post eile
  • murar chaill tú do phost mar gheall ar an bpaindéim COVID-19
  • má tá tú ag fágáil na hÉireann

 You can close your claim with a basic MyGovID account which only needs an email address to create.

Ag filleadh ar an obair

Má tá tú ag filleadh ar an obair agus má tá Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 á fáil agat faoi láthair, ní mór duit stop a chur le d’íocaíocht ar do chéad lá ar ais ag an obair.

Is í an tréimhse íocaíochta d' Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 ná Dé hAoine go Déardaoin. Má dhúnann tú d’éileamh le filleadh ar obair agus má tá lá cáilitheach amháin ar a laghad agat sa tréimhse sin gheobhaidh tú íocaíocht iomlán don tseachtain sin

Ready?
Déan iarratas anois
Beidh cuntas MyGovID  ag teastáil uait. Mura bhfuil cuntas agat, is féidir leat ceann a chruthú anseo.