Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo

Athraigh mo mhodh íocaíochta

De réir na comhairle is déanaí ó FSS agus WHO maidir le Scaradh Sóisialta d’fhonn troid i gcoinne scaipeadh an víris COVID-19, tá cinneadh déanta ag an Roinn d’íocaíocht a chur go díreach isteach i do chuntas bainc. Ciallóidh sé sin nach mbeidh ort d’íocaíocht a phiocadh go pearsanta in oifig an phoist a thuilleadh.

Cén modh íocaíochta is féidir liom a athrú

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á híoc leat isteach in oifig an phoist faoi láthair is féidir leat a iarraidh anois go n-íocfaí an íocaíocht go díreach le hinstitiúid airgeadais m.sh. Banc nó Comhar Creidmheasa

Má tá íocaíocht á íoc leat i mbanc cheana féin is féidir leat an cuntas bainc sin a athrú le haghaidh ceann nua.

Cad a theastaíonn uaim?

Cuntas Fíoraithe MyGovID

Beidh cuntas fíoraithe MyGovID ag teastáil uait chun an tseirbhís a rochtain. Is féidir é seo a chruthú ag www.mygovid.ie

Sonraí Cuntais

Beidh ainm an chuntais, BIC agus IBAN an chuntais ar mhaith leat a ainmniú ag teastáil uait.

Scéim

Bíodh a fhios agat cén scéim ar mhaith leat na hathruithe seo a dhéanamh léi

Mura bhfuil tú cinnte faoi do IBAN is féidir leat é a ríomh anseo

Tuilleadh eolais
Déan Iarratas Anois

Beidh Cuntas MyGovID ag teastáil uait. Mura bhfuil ceann agat cruthaigh ceann anseo