Gheobhaidh tú seirbhísí agus íocaíochtaí do dhaoine a bhfuil tionchar ag COVID-19 orthu anseo

Dún d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19

Dún nó tarraing siar an t-iarratas a rinne tú ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19.

Íocaíocht Bhreoiteachta nó Féinaonraithe mar gheall ar COVID-19

Déan iarratas má tá deimhniúchán leighis faighte agat chun féinaonrú a dhéanamh nó má tá tú breoite mar gheall ar COVID-19

Athraigh mo mhodh íocaíochta

Athraigh mo mhodh íocaíochta le go n-íocfar go díreach isteach i mo chuntas institiúide airgeadais é