Íocaíocht Bhreoiteachta nó Féinaonraithe mar gheall ar COVID-19

Déan iarratas má tá deimhniúchán leighis faighte agat chun féinaonrú a dhéanamh nó má tá tú breoite mar gheall ar COVID-19