Gheobhaidh tú seirbhísí agus íocaíochtaí do dhaoine a bhfuil tionchar ag COVID-19 orthu anseo

Deimhnigh do cháilitheacht d'Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim

Deimhnigh do cháilitheacht d'Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim

Dún d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19

Dún nó tarraing siar an t-iarratas a rinne tú ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19.

Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19

Déan iarratas anois ar thacaíocht ioncaim éigeandála má tá tú as obair mar gheall ar COVID-19

Ráiteas ar Riaráiste ÍDP

Iarr ráiteas riaráistí aonuaire ag tabhairt mionsonraí ar aon riaráistí a íocadh ar d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach COVID-19

Íocaíochtaí maidir le Féin-Aonrú nó diagnóis COVID-19

Déan iarratas ar Shochar Breoiteachta má tá teastas liachta agat chun tú féin a aonrú nó má tá tú tinn mar gheall ar COVID-19

Athraigh mo mhodh íocaíochta

Athraigh mo mhodh íocaíochta le go n-íocfar go díreach isteach i mo chuntas institiúide airgeadais é

Íocaíocht Cuardaitheora Poist

Má tá tú dífhostaithe agus ag lorg oibre d'fhéadfá a bheith i dteideal Íocaíocht Cuardaitheora Poist go seachtainiúil