Important Information

Online appointment services are currently suspended. For more information on how to obtain a PSC please go to www.gov.ie for info

Cad í Saoire CSP (Cárta Seirbhísí Poiblí)?

Déanann an Cárta seirbhísí poiblí d’aitheantas a chruthú agus a fhíordheimhniú go hiomlán, agus fágann sé sin go mbeidh sé do do chúnamh chun teacht ar raon sheirbhísí poiblí i slí éasca agus slán

Tá d’aitheantas fíordheimhnithe go hiomlán nuair a eisítear duit é, rud a fhágann nach gá an t-eolas céanna a sholáthar d’eagraíochtaí iomadúla

Breis eolais faoin CSP

Cad dó is féidir liom é a úsáid?

Tugann Cárta seirbhísí poiblí rochtain ar na seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhísí leasa shóisialaigh (RGFCS)
  • Iarratas ar phas den chéad uair do dhaoine fásta (RGET)
  • Iarratais ar shaoránacht (RCD)
  • Tástáil Teoirice Tiomána (ÚSB)

Cuirfear seirbhísí nua ar fáil go minic

Cad is gá dom a thabhairt liom?

Beidh ort fianaise a chur ar fáil maidir le:

Fianaise ar chéannacht

Beidh ar dhaoine nár rugadh in Éirinn iad aitheantas oifigiúil rialtais leo, dála Pas nó Cárta Aitheantais Náisiúnta

Fianaise ar do sheoladh

Beidh ort fianaise ar do sheoladh agus d’ainm uirthi a thabhairt leat. Dála bille fóntais tí, litir/comhad oifigiúil nó ráiteas airgeadais nach bhfuil níos sine ná 3 mhí.

Fón póca

Tabhair d’fhón póca leat, más féidir, le do thoil