Fógra tábhachtach maidir leis an gCoróinvíreas Covid-19

Le roinnt laethanta anuas tá leibhéil éilimh gan fasach ar sheirbhísí ár Roinne. Bhí éileamh mór ar ár seirbhísí coinne ar líne go háirithe.

Chun na coinní seo a chomhlíonadh chaithfí cuairt a thabhairt ar ár n-oifigí. De réir na comhairle is déanaí ó FSS agus WHO maidir le Scaradh Sóisialta d’fhonn troid i gcoinne scaipeadh an víris COVID-19, tá cinneadh déanta ag an Roinn gach seirbhísí coinne PPSN agus PSC a chur ar fionraí le héifeacht láithreach chun líon na gcuairteanna chuig na hoifigí a laghdú ar mhaithe le leas ár gcustaiméirí agus ár gcomhaltaí foirne.

Má tá PPSN de dhíth ort lean na treoirlínte ag www.gov.ie.

Gabhann an Roinn leithscéal as an míchaoithiúlacht seo agus gabhann sí buíochas leat as do chuid foighne ag an am seo.

Cad í Saoire CSP (Cárta Seirbhísí Poiblí)?

Déanann an Cárta seirbhísí poiblí d’aitheantas a chruthú agus a fhíordheimhniú go hiomlán, agus fágann sé sin go mbeidh sé do do chúnamh chun teacht ar raon sheirbhísí poiblí i slí éasca agus slán

Tá d’aitheantas fíordheimhnithe go hiomlán nuair a eisítear duit é, rud a fhágann nach gá an t-eolas céanna a sholáthar d’eagraíochtaí iomadúla

Breis eolais faoin CSP

Cad dó is féidir liom é a úsáid?

Tugann Cárta seirbhísí poiblí rochtain ar na seirbhísí seo a leanas:

  • Seirbhísí leasa shóisialaigh (RGFCS)
  • Iarratas ar phas den chéad uair do dhaoine fásta (RGET)
  • Iarratais ar shaoránacht (RCD)
  • Tástáil Teoirice Tiomána (ÚSB)

Cuirfear seirbhísí nua ar fáil go minic

Cad is gá dom a thabhairt liom?

Beidh ort fianaise a chur ar fáil maidir le:

Fianaise ar chéannacht

Beidh ar dhaoine nár rugadh in Éirinn iad aitheantas oifigiúil rialtais leo, dála Pas nó Cárta Aitheantais Náisiúnta

Fianaise ar do sheoladh

Beidh ort fianaise ar do sheoladh agus d’ainm uirthi a thabhairt leat. Dála bille fóntais tí, litir/comhad oifigiúil nó ráiteas airgeadais nach bhfuil níos sine ná 3 mhí.

Fón póca

Tabhair d’fhón póca leat, más féidir, le do thoil