Important Information

Online appointment services are currently suspended. For more information on how to obtain a PPSN please go to www.gov.ie for info

Cad is í Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí agus cén fáth a n-oireann ceann dom?

Is uimhir shainiúil tagartha í d'uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PSP) a chabhraíonn leat sochair leasa shóisialaigh, seirbhísí poiblí agus eolas a fháil in Éirinn. Chun Uimhir PSP a fháil, caithfidh tú coinne a shocrú.

Cé is féidir leis Uimhir PSP a fháil?

Chun Uimhir PSP a fháil, caithfidh go bhfuil gá ann duit ceann a fháil. Mar shampla, más rud é go bhfuil tú ag tosú obair den chéad uair in Éirinn, beidh ceann de dhíth ort, ionas go mbeidh tú in ann clárú leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Cúpla sampla eile de chásanna ina mbeidh Uimhir PSP de dhíth ort ná:

Cad a iarrfar orm?

Iarrfar ort na rudaí seo a leanas a sholáthar

Ag seo, gheobhaidh tú faisnéis mhioneolais ar na riachtanais seo

Cruthúnas ar Sheoladh Baile

Beidh ort cóip pháipéir de chruthúnas ar do sheoladh baile a thabhairt leat

Cruthúnas Céannachta

Beidh ort aitheantas oifigiúil a thabhairt leat

An fáth go bhfuil Uimhir PSP de dhíth

Beidh ort a mhíniú an fáth a bhfuil Uimhir PSP de dhíth, agus fianaise ar an míniúchán sin a thaispeáint