Íocaíochtaí Márta/Aibreán

Mar gheall ar na Laethanta Saoire Poiblí agus Bainc i mí an Mhárta agus mí Aibreáin, tá dátaí íocaíochta difriúil. D’fhonn a chinntiú go bhfaighidh tú íocaíochtaí in am an mhí seo, lean na treoirlínte thíos chun do phatrúin oibre a chur isteach i gceart. Déan cinnte cliceáil ar 'cuir isteach' agus fan ar an teachtaireacht buíochais roimh gach spriocdháta.

Is é an bealach is éasca le cur isteach ar d’íocaíocht a sheachaint;

  • Custaiméirí Sochair Chuardaitheora Poist (Sínitheoirí Dé Céadaoin), Tar éis síniú don 10 Márta, beidh ort logáil isteach arís idir an 11 - 17 Márta chun do phatrún oibre a sholáthar mar gheall ar Shaoire Phoiblí an 17 Márta. Iarrfar ort an patrún oibre seo a sholáthar roimh ré.
  • Beidh ar gach Cuardaitheoir Poist Páirtaimseartha a phatrún oibre don tseachtain dar críoch an 16/17 Márta a chur isteach faoin 17 Márta.
  • Mar gheall ar na Laethanta Saoire Bainc/Phoiblí a 2 & 5 Aibreán beidh ar gach Cuardaitheoir Poist Páirtaimseartha a phatrún oibre do 30/31 Márta a chur isteach faoin 1 Aibreán.

Mura féidir leat an patrún oibre a sholáthar roimh an spriocdháta seo, is féidir leat é a chur isteach mar is gnách gach seachtain. Cuirfear moill ar íocaíocht na seachtaine sin, áfach. Ba chóir duit do phatrún a chur isteach agus teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil sa chás sin.

Má rinneadh aon athrú ar an bpatrún oibre a chuir tú isteach, ba cheart duit na sonraí a sholáthar sa cheist "Athrú Cúinsí" ag do chéad lá sínithe eile.