Dún d’Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19

Má tá Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 á fáil agat beidh ort stop a chur le d’íocaíocht más rud é:

  • má tá d’fhostóir do d'íoc
  • má tá d’fhostóir ag fáil íocaíochta leis an Scéim Aisíocaíochta COVID-19 d'Fhostóirí nó Fóirdheontas Pá COVID-19
  • má d'fhill tú ar do phost nó má fuair tú post eile
  • murar chaill tú do phost mar gheall ar an bpaindéim COVID-19
  • má tá tú ag fágáil na hÉireann

Ag filleadh ar an obair

Má tá tú ag filleadh ar an obair agus má tá Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 á fáil agat faoi láthair, ní mór duit stop a chur le d’íocaíocht ar do chéad lá ar ais ag an obair.

Is í an tréimhse íocaíochta d' Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 ná Dé hAoine go Déardaoin. Má dhúnann tú d’éileamh le filleadh ar obair agus má tá lá cáilitheach amháin ar a laghad agat sa tréimhse sin gheobhaidh tú íocaíocht iomlán don tseachtain sin

Riaráistí

D'fhéadfadh sé roinnt míonna a thógáil sula mbeidh an Roinn in ann athbhreithniú a dhéanamh ar íocaíochtaí a dhéantar le custaiméirí don Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19. Má tá riaráistí dlite duit cuirfear é sin in iúl duit agus gheobhaidh tú íocaíocht. Ní gá aon bheart breise a dhéanamh.

Ready?

Continue