Déan iarratas ar thacaíocht ioncaim éigeandála má tá tú as obair mar gheall ar COVID-19

Cad í Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19?

D'fhéadfadh d’fhostóir cinneadh a dhéanamh a ghnó a dhúnadh don tréimhse seo agus tú a chur abhaile. Tugtar asleagan sealadach air seo. Mura féidir le d’fhostóir tú a íoc as an tréimhse seo, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19speisialta. Tugadh an íocaíocht éigeandála seo isteach d’aon duine nach bhfuil a fhostóir in ann leanúint ar aghaidh á n-íoc.

Tá an íocaíocht ar fáil do gach fostaí agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil fostaíocht caillte mar gheall ar an bpaindéim.

Gheobhaidh tú íocaíocht de €350 in aghaidh na seachtaine. Beidh Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéim Covid-19 i bhfeidhm ar feadh 12 sheachtain.

Cad a theastaíonn uaim chun an t-iarratas seo a chomhlánú?

Sonraí Pearsanta

Iarrfar ort sonraí pearsanta a sholáthar ionas go bhféadfaimis tú a aithint

Do chuid sonraí íocaíochta

Iarrfar ort do chuid sonraí bainc a sholáthar

Cad a tharlóidh tar éis 12 seachtain

Tugadh an íocaíocht seo isteach chun tacaíocht ioncaim éigeandála a sholáthar. Ní iarratas cuardaitheora poist é seo.

Má tá tú dífhostaithe beidh ort iarratas a dhéanamh agus beidh measúnú le déanamh ort go fóill le go bhfaighidh tú íocaíochtaí cuardaitheora poist.

Molaimid duit é seo a dhéanamh chomh luath agus is féidir

Íocaíocht cuardaitheora poist ar líne

Réidh?
Déan iarratas anois Déan iarratas ar thacaíocht ioncaim éigeandála má tá tú as obair mar gheall ar COVID-19