New-Schoolbag.svg

Cad atá i gceist leis?

Íocaíocht é Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil atá dírithe ar chabhrú le teaghlaigh íoc as na costais a bhíonn le híoc nuair a fhilleann leanaí ar scoil.

New-Shoes.svg

Cé ar féidir leis an íocaíocht a fháil?

Daoine a bhfuil íocaíochtaí áirithe leasa á bhfáil acu nó a ghlacann páirt i scéimeanna oiliúna, fostaíochta nó oideachas aosach, a bhfuil ioncam teaghlaigh acu atá faoi bhun tairseach áirithe

New-Shirt.svg

Na Chéad Chéimeanna Eile

Is féidir le daoine nach dtugtar fógra dóibh go ndéanfar íocaíocht uathoibríoch leo nó ar mian leo iarratas a dhéanamh ar leanaí breise, amhlaidh a dhéanamh ar MyWelfare ón 6 Iúil ar aghaidh

Aimsigh níos mó faisnéise

Click here to apply now.