Ráiteas Inrochtaineachta

Ár Sprioc

Tá rún daingean ag an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a chinntiú go mbeidh an t-eolas atá ar MyWelfare.ie inrochtana ag cách, beag beann ar chumas. Chun é sin a bhaint amach táimid tar éis ár láithreán gréasáin a dhearadh chun na treoirlínte a leanúint atá leagtha síos ag W3C (Cuibhreannas an Ghréasáin Dhomhanda). Táirgeann WAI (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) an W3C treoirlínte inrochtaineachta a aithnítear go hidirnáisiúnta mar thagarmharc inrochtaineachta. Sé mar aidhm againn Leibhéal A-Dúbailte W3C 2.0 de na Treoirlínte um Inrochtaineacht Ábhar Gréasáin a chomhlíonadh.

Buntáistí a bhaineann le hInrochtaineacht

Ar na buntáistí a bhaineann leis seo tá:

  • Tá an suíomh deartha le go mbeidh sé éasca nascleanúint a dhéanamh air. Tá go leor bealaí ann le teacht ar an bhfaisnéis atá á lorg agat.
  • Tacaíonn an láithreán le seanteicneolaíocht agus le teicneolaíocht nua araon. Fiú más rud é nach bhfuil do bhrabhsálaí nó do ghléas brabhsála in ann tacú le Stílbhileoga Cascáideacha (CSS), is féidir an fhaisnéis ar gach leathanach a léamh.
  • Is féidir leat an chlómhéid a athrú go héasca trí leas a bhaint as do bhrabhsálaí. (Féach ar roghchlár ‘Cabhair’ do bhrabhsálaí le fáil amach conas clómhéid téacs a athrú.)
  • Tá leagan ardchodarsnachta curtha ar fáil againn ar an suíomh le haghaidh daoine a bhfuil lagú amhairc áirithe ag cur as dóibh. Is féidir é sin a rochtain ar bharr an leathanaigh.
  • Tá “naisc scipeála" curtha ar fáil do dhaoine atá ag úsáid JAWS nó ag úsáid méarchláir. Gabhfaidh siad sin thar nascleanúint an láithreáin agus tabharfaidh siad go díreach thú go dtí an t-ábhar. Lena chois sin, bailíochtófar gach leathanach mar HTML5 agus CSS3 rud a chinnteoidh go n-oibreoidh siad le réimse leathan brabhsálaithe.

Saincheisteanna Aitheanta

Cé go bhfuil iarracht déanta againn le MyWelfare.ie aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna inrochtaineachta go léir, tá roinnt saincheisteanna aitheanta fós. Orthu siúd tá:

Táblaí

Tá iarracht déanta againn a chinntiú i gcás táblaí ina bhfuil sonraí ar an suíomh seo go mbeidh sé éasca iad a léamh ag baint úsáide as léitheoirí scáileáin. Mar sin féin, tá roinnt táblaí sonraí casta a d'fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag úsáideoirí áirithe iad a rochtain agus táimid ag obair ag iarraidh na táblaí sin a dhéanamh níos inrochtana. Déan teagmháil linn trí ríomhphost chuig support@mywelfare.ie má tá aon deacracht agat.

Teagmháil inrochtaineachta

Leanfaimid ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar an suíomh seo agus ag feabhsú inrochtaineachta. Déanfaimid dianmhonatóireacht freisin ar fhorbairtí agus ar athruithe i dtreoirlínte inrochtaineachta agus ar dhea-chleachtas ginearálta idirlín. Mura féidir leat aon fhaisnéis a rochtain go hiomlán ar leathanach áirithe, déan teagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chuig support@mywelfare.ie